Location change PDF Print E-mail

Вежбе из физике за IV разред су успешно завршене!

Неки од резултата (графички приказ):

Излазна карактеристика транзистора:

Карактеристика Зенерове диоде:

Грецов спој:

Транзистор као прекидач:

 

У прилозима су фајлови са материјалима потребним за извођење лабораторијских вежби за IV разред. Приви сет вежби је из електронике. Обавезне вежбе су "Снимање струјно-напонске карактеристике полупроводничке диоде" и "Снимање излазне карактеристике транзистора". Преостале вежбе су: "Диода као исправљач", "Грецов спој", "Транзистор као прекидач" и "Транзистор као појачавач".

За извођење ових вежби користи се систем за аквизицију података помоћу рачунара. У прилогу је опис овог система и упутство за његово коришћење.

Линк за download демо верзије софтвера је: http://www.unoluxns.com/download.htm. Напомена: У кабинету се користи новија верзија, разлике су незнатне.

О употреби рачунара у лабораторији за физику: Мерења помоћу рачунара

Опис система и упутство за употребу: Упутство за наставни комплет

У другом сету су вежбе из нуклеарне физике: "Статистичка природа радиоактивног зрачења", "Апсорција гама зрачења" и "Одређивање времена полураспада". У прилогу "GM brojac" је упутство и опис уређаја који се користи у овим вежбама.

 

У новом кабинету физике почеле су вежбе за IV разред. Неколико фотографија и снимака!


Неколико фотографија

IVe

IVa

IVб

Видео запис

 

Питања и додатне информације на: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it