Key dates for competitions Print
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗМАТЕМАТИКЕ
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно (градско) такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
Јуниорска балканска олимпијада
23.01.2016.
27. 02. 2016.
19. 03. 2016.
23. 04. 2016.
21. 05. 2016.
јуна 2016. (Бугарска)
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Општинско такмичење
Окружно (градско) такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
Балканска математичка олимпијада
Међународна математичка олимпијада
12. 12. 2015.
23. 01. 2016.
05. 03. 2016.
1-2.04. 2016.
крај априла 2016.
јула 2016.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ РАЧУНАРСТВА
Општинско такмичење
Окружно(градско) такмичење
Државно такмичење
Српска информатичка олимпијада
Јуниорска балканска олимпијада
20. 02. 2016.
12. 03. 2016.
16. 04. 2016.
14. 05. 2016.
2016.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ РАЧУНАРСТВА
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска информатичка олимпијада
Балканска информатичка олимпијада
Међународна информатичка олимпијада
27. 02. 2016.
26. 03. 2016.
23-24.04.2016.
2016.
2016.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ФИЗИКЕ
Општинско такмичење
Окружно(градско) такмичење
Државно такмичење
Српска олимпијада
Међународна јуниорска научна олимпијада


2016.
2016.
2016.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ФИЗИКЕ
Општинско такмичење
Окружно(градско) такмичење
Државно такмичење
Српска олимпијада
Међународна олимпијада


2016.
2016.
2016.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ИЗ АСТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ
Општинско такмичење
Регионално такмичење
Државно такмичење
Међународна олимпијада из астрономије (МАО)
Међународна олимпијада из астрономије и астрофизике (МОАА)

2016.
2016.
-
2016.