Упис у ПРВИ разред ПДФ Штампа

Национална екипа Србије из астрономије

Кандидати који желе да се упишу у први разред Математичке гимназије обавезно полажу пријемни испит на коме могу да освоје максимално 240 бодова (12 задатака x 20 поена).

Поред поена освојених на пријемном испиту из математике, ВРЕДНУЈЕ се и:

 • Мала матура на којој могу максимално освојити 40 бодова (16 из математике, 16 из српског језика и 8 из групе предмета).
 • Општи успех постигнут у шестом, седмом и осмом разреду, вреднује се тако што се саберу средње оцене (број бодова заокружује се на две децимале) и помноже се бројем 4. Укупан број поена заокружује се на две децимале. На основу општег успеха, кандидат може да оствари највише 60 бодова.
 • Успех на такмичењима тако што се кандидату који је освојио прву награду додељује 120 бодова, за другу награду 100 бодова, а за трећу награду 80 бодова на републичком или међународном такмичењу из математике у VIII разреду.

Редослед кандидата се утврђује према укупном броју бодова који кандидат има на основу пријемног испита, општег успеха у шестом, седмом или осмом разреду основне школе и успеха постигнутом на такмичењима.

Првих 100 ученика на ранг листи се прима у пет одељења која се финансирају из буџета. Услов за упис у први разред је да кандидат на пријемном испиту из математике освоји минимум 120 бодова.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у Математичку гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:

 • носиоци дипломе "Вук Караџић";
 • кандидати који су освојили већи број бодова на међународном, савезном или републичком такмичењу из физике у VIII разреду основне школе у организацији Друштва физичара Србије;
 • кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета;
 • кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испита.

 

Збирка задатака са примерима пријемних испита у Математичкој гимназији од 1975-2010. године


 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

 • пријава за упис - не купује се, него се добија у школи, на лицу места приликом доношења докумената и не може се раније добити;
 • фотокопија сведочанства о завршеном шестом и седмом разреду основнe школe (оригинали на увид),
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид);
 • фотокопије диплома са државног такмичења из математике (оригинали на увид);
 • ђачка књижица са фотографијом преко које је печат школе и са унетом шифром ученика;

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ НАКНАДНО ДОНОСЕ: 

 • фотокопија сведочанстава осмог разреда и фотокопија Вукове дипломе (оригинал сведочанства и Вукове дипломе на увид)

 ФОТОКОПИЈЕ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ!

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ:

 • пријава за упис у средњу школу - купује се у књижари;
 • оригинално сведочанство о завршеном основном образовању;
 • оригинал извода из матичне књиге рођених;
 • оригинално уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању.

 

 


 

Према упутству Министарства просвете и науке прелиминарне резултате пријемног испита неће се постављати на сајт. Резултати под шифрама биће објављени на огласној табли школе.