среда, 23 мај 2012 21:50
Сарадња са мађарском гимназијом

Школске 2004/2005. успостављена је и сарадња са елитном мађарском гимназијом Fazekas из Будимпеште.