Савет родитеља

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА: Светлана Албијанић

Чланови Савета родитеља:

 • 7-а Наташа Јовановић
 • 7-б Ивана Живковић – Гаљак
 • 8-а Драган Царић
 • 8-б Маја Ђулинац
 • 1-а Невенка Станојевић – Влајић
 • 1-б Горан Милановић
 • 1-ц Марко Марић
 • 1-д Ненад Мићић
 • 1-е Бојан Цакић
 • 2-а Јовица Николић
 • 2-б Снежана Дракулић Денић
 • 2-ц Драган Лисичић
 • 2-д Бранкица Радојевић
 • 2-е Веда Килибарда
 • 3-а Бранислав Исаковић
 • 3-б Анђелка Растовић Обрадовић
 • 3-ц Елизабета Каралић
 • 3-д Ивана Петровић
 • 3-е Слађана Станојевић
 • 4-а Душанка Обрадовић
 • 4-б Светлана Албијанић
 • 4-ц Данијела Миљковић
 • 4-д Славица Вукелић
 • 4-е Драгана Марјановић

 Представници Савета родитеља у Школском одбору:  Светлана Албијанић, Јадранка Лазовић и Славица Вукелић.

 

Радна група Савета родитеља изабрала је ДДОР Нови Сад за осигурање ученика ове школске године. 

Табела - Понуда агенција за осигурање

Записник о избору Агенције за осигурање ученика за школску 2015/2016. годину

 

 

Пословник Савета родитеља