Стручна већа

Организацијом наставе се баве, углавном, стручна већа, која окупљају наставнике и сараднике сродних група предмета. Постоји девет стручних већа и то стручно веће за:

Математику

Руководилац: Мирјана Катић

Физику

Руководилац: Драгица Ивковић

Информатику

Руководилац: Мијодраг Ђуришић

Хемију, биологију и географију

Руководилац: Ивана Вуковић

Друштвене науке

Руководилац: Синиша Митрић

Српски језик

Руководилац: мр Слободанка Раковић

Стране језике

Руководилац: мр Гордана Зарић

Физичко васпитање

Руководилац: Јована Влашки