Биологија

 

 

страница професорке Јасмине Стошић

страница професорке Јелене Поповић

Страница професорке Снежане Илијев

 

 

aktiv-biologije

 

 

Биологија је у Математичкој гимназији, као наставни предмет, „присутна“ од њеног оснивања. Први и дугогодишњи професор биологије била је Бранислава Мојсовић, један од доајена школе. Као класични професор гимназије она је чврсто утемељила наставу биологије у школи у коју се уписују ученици којима биологија није примарно поље интересовања. Бранка Добрковић, која у школу долази почетком осамдесетих година, задржава високи ниво стручности и у наставу уноси своју свежину, опуштеност и наглашену иновативност.

Браниславу, после њеног одласка у пензију, 1989. године замењује Јасмина Стошић. Заменити тако врсног професора тешко је и могуће само уз свесрдну помоћ колегинице. У наредних двадесетак године Бранка и Јасмина успевају да учврсте положај биологије у школи на једини могући начин – привлачећи ученике овој науци, указујући им на сву њену лепоту и могућности које пружају изучавања у биологији, како директним истраживањима, тако и применом знања математике, физике и информатике у биолошким истраживањима.

После одласка (формалног) Бранке Добрковић у пензију 2011. године, на њено место долази Јелена Поповић, а у основној школи часове (у време док Јасмина Стошић обавља и послове помоћника директора) привремено преузима Снежана Илијев. Цео „тим“ веома добро сарађује и наставља утабаним стазама развоја наставе биологије.

Да би настава и успеси ученика били такви какви су данас и да би у будућности били још бољи, у протеклих 50 година:

 • Опремале смо биолошки кабинет као простор у коме је уживање учити биологију. Опремљен је не само различитим средствима за наставу биологије (микроскопи, модели, зидне слике, постери, ... ), већ и техничким средствима (компјутер и пројектор), али и обогаћен биљкама, како би се створила пријатна атмосфера за рад (лакше се учи гледањем модела, филмова, шема у окружењу пуном зеленила). Све је то урађено у сарадњи с ученицима, који су сами урадили многе моделе, слике, шеме, али и уз драгоцену помоћ наших теткица у гајењу биљака;
 •  Омогућиле смо ученицима да уче истражујући и ван кабинета, успостављајући сарадњу са Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, пре свега захваљујући свесрдној помоћи др Верице Милошевић. Сарадња је успостављена и са Биолошким факултетом, тако да је једну школску годину наставу биологије држала сарадница са факултета Вукица Вујић.
 • Специфичан наставни план Математичке гимназије (биологија се учи само у трећем и четвртом разреду са по три часа недељно), захтевао је и одговарајући наставни програм, што су професорке школе успешно оствариле уз координацију са Заводом за унапређивање образовања и васпитања. Остварење се стално прати и унапређује у складу са развојем науке. То је захтевало и припрему специфичних уџбеничких материјала, примерених потребама МГ. Б.Добрковић и Ј.Стошић су објавиле скрипта Биологија ЗМ, које је после неколико година допуњено у сарадњи са Ј.Поповић. Б.Добрковић је објавила и Збирку задатака и вежби из генетике. И не мислимо ту да станемо.
 • У циљу успешније обраде и лакшег разумевања градива, као и његове примене, наставни процес је обогаћиван новим методама, осмишљеним у МГ или усвојених на семинарима за стручно усавшавање. Неке од њих су широко прихваћене и објављене као примери добре праксе. У циљу популарисања биологије међу нашим основцима осмишљен је програм биолошких радионица у оквирима Летње школе при Математичкој гимназији.

Све ово допринело је већој популарности биологије међу ученицима.

О томе сведочи:

 • заинтересованост ученика за израду матурских радова из биологије (10-25%);
 • учешће на такмичењима из биологије и остварени резултати;
 • учешће на Сајму науке, осмишљеном и оствареном у МГ, да би своју љубав према биологији и као експерименталној науци приближили својим вршњацима;
 • у свакој генерацији значајан број наших ученика уписује Биолошки, Медицински, Стоматолошки факултет, често и сродне факултете у иностранству. Међу њима има признатих доиктора наука и чланова тимова у важним истраживачким пројектима. Бивши ученици, сада познати математичари, физичари, информатичари, успешно примењују стечена знања из биологије, понето из наше школе.

У првих педесет година утемељили смо наставу биологије у МГ и, надамо се, припремили добру „одскочну даску“ за школовање успешних младих кадрова у 21. веку. Веку наглашене интердисциплинарности уз учешће молекуларне биологије и генетике. Надамо се да ће наши ученици оставити значајан траг у тим научним достигнућима.

Само помињање Математичке гимназије изазива углавном коментаре типа: "А, они математички генији!" Обзиром да се ради о гимназији, сматрали смо да и друге науке, које су заступљене у наставе ове школе, заслужују пуну пажњу.

Биологија је атрактивна наука, заштитни знак друге половине XX века, а верујемо да ће и у актуелном веку доживети даљи просперитет. Значи, итекако заслужује да је популаришемо и на овај начин. Да ли постоји и неки други разлог? Свакако да постоји.

Године рада доносе опасност рутине, а актуелни програми већ одавно гуше ученичку мотивацију. Већ дуже време покушавамо да мало другачије осмислимо наставу биологије у Математичкој гимназији. У почетку спорадично, а од школске 2000/01. већ смо организованији. Испланирали смо одређене активности - неке од њих су заживеле, неке су у повоју, а неке су (нажалост) још увек само у нашим главама. Комплетна досадашња реализација је остварена захваљујући израженој пријемчљивости ученика за нове облике рада. Још један од разлога за постављање ових страница јесте жеља да дамо свој допринос академским мрежама света, па смо овде поставили и један број (надамо се растући :)) ) матурских и (пре свега) семинарских радова ученика.

Пратећи трендове интерактивне наставе, дошли смо до следећих замисли, које би се реализовале као својеврсне "игрице" у току једног или више школских часова:

 • Суђење
 • Дебата
 • Представа
 • Питања
 • Асоцијација
 • Слагалица
 • Берза
 • Детективска прича
 • "Уљез" у скупу
 • "За интелект, душу и тело"
 • Музичко одговарање
 • Биолошка причаоница
 • Комјутерске анимације биолошких процеса и структура
 • Књига утисака
 • Семинарски радови
 • Wеb - презентација на Интернету

Одељенска и међуодељенска такмичења (Квиз знања) и у оквиру квиза: питања, асоцијација, берза, слагалица, "Уљез" у скупу, детективска прича.

У току наставе:

Питања, асоцијације, берза, детективска прича, "Уљез" у скупу, дебата, музичко одговарање, компјутерска анимација једног процеса ("Биосинтеза протеина"), биолошка причаоница (врло актуелна тема: "Инфекције урогениталног система хламидијама"), "За интелект, душу и тело" ("Правилна исхрана", "Вируси", "Стрес" и "Основни појмови онкологије").

Увели смо тзв. "књигу утисака", планирану за добронамерна запажања, сугестије, критике и самокритике. Тиме добијамо корисне повратне информације, а и компас који помаже да се не изгубимо (а то умемо понекад).

ПС - Већ одавно ученици воде тзв. "свеску бисера", како ученичких, тако и професорских. Мислимо да је врло освежавајућа, и да уме све актере наставе да " приземљи".

ШТА ОЧЕКУЈЕМО ОД ОВАКВОГ СИСТЕМА?

Наведени облици и методи погодни су за различите нивое рада:

 • одељенски и међуодељенски квиз знања
 • писмена провера знања
 • обрада новог градива
 • утврђивање градива итд.
 • од свега је најважнија повећана заинтересованост ученика за биологију

СТИМУЛАЦИЈА?

Победници квиза се награђују (сходно финансијским моћима професора и школе) књигом, публикацијом, скенираном сликом са биолошком темом, илустрацијом, па (зашто да не!) и чоколадом :))). Кроз одговарајуће оцене може се такође утицати на повећану мотивацију ученика за нове облике рада.

ШТА ЈЕ ПОКАЗАЛА АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНОГ?

Највећи ефекат су остварили питања, асоцијација, берза и "Уљез" у скупу, а слагалица (за сада) изазива најмање интересовања. Ученици веома добро повезују ствари и, што нам је драго, показују и солидно опште знање (многи појмови уграђени у игрице јесу део општег знања). Такође је изражено интересовање за биолошку причаоницу, као и за компјутерску анимацију феномена у природи.

 

 

biologija-1     biologija-2

Кабинет биологије