Синиша Митрић

 

Синиша Митрић

професор филозофије

 

 

 

 

 

Педагогија и методика наставе филозофије у МГ