ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Миодраг Павловић:,,Читанка за први разред гимназија и средњих школа'', Клет, Београд;
Весна Ломпар:,,Српски језик 1'' - граматика за први разред гимназија и средњих школа'', Клет, Београд
Енглески језик Insight Intermediate (уџбеник и радна свеска), Аутори: Jayne Wildman and Jane Hudson, Издавач: OUP
Историја

Д. Лопандић, В.Петровић, И.Петровић, Историја за први разред гимназије свих смерова, Нови Логос 2013,
Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Историја за други разред гимназија природно-математичког смера, Нови Логос 2014.
(За први разред потребан је уџбеник за први разред и део књиге за други разред, закључно са поглављем о средњевековној Србији).

Географија Географија за први разред гимназије; аутори: Д Дукић, Т.Ракичевић; издавач: Завод за издавање уџбеника; 1991.
Физика Физика 1 - Уџбеник за 1. разред Математичке гимназије; Аутор: Наташа Чалуковић;Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 1М - Збирка решених задатака за 1. разред Математичке гимназије и припреме за такмичења Аутори: Наташа Чалуковић и Милан Распоповић; Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 1 - Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије Аутор: Наташа Чалуковић;Издавачка кућа Круг, Београд
Хемија

ОПШТА ХЕМИЈА 1, аутор: Татјана Недељковић, издавач: Нови Логос,
Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, аутори: Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, Београд
Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за први разред средње школе, аутори: Ђорђе Ћетковић, Миленко Тријић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Анализа са алгебром Анализа са алгебром 1 – уџбеник са збирком задатака за први разред математичке гимназије; аутори: Ариф Золић, Зоран Каделбург, Срђан Огњановић. Издавач: „КРУГ” 2008.
Геометрија КРУГ” Геометрија – уџбеник са збирком задатака за први разред математичке гимназије; аутори: Милан Митровић, Михаило Вељковић, Срђан Огњановић, Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић; Издавач: „КРУГ” 2008.
Рачунарство и информатика Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником
Грађанско васпитање Материјали се набављају у сарадњи са наставником у току школске године
Верска настава Православни катихизис за 1.и2. разред средњих школа; аутор: Игнатије Мидић; издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 2002.
Немачки језик (факултативна настава) Direkt 1, немачки језик за први разред гимназије – пета година учења; Ђорђе Мото,Весна Николовска Леонора Ракићевић - Клет
Француски језик (факултативна настава) Le nouveau taxi (Data status)

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Миодраг Павловић:,,Читанка за други разред гимназија и средњих школа'', Клет, Београд;
,,Српски језик 2'' - граматика за други разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, Александра Антић Клет, Београд.
Енглески језик Insight Intermediate (само уџбеник), Аутори: Jayne Wildman and Jane Hudson, Издавач: OUP
Психологија Психологија 2 – за други разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација; аутор: Биљана Милојевић Апостоловић; идавач: „НОВИ ЛОГОС”
Историја

Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Историја за други разред гимназија природно-математичког смера, Нови Логос 2014.
М.Радојевић, Историја за трећи разред гимназија природно-математичког и четврти разред гимназије осталих смерова, Клет 2014.
(За други разред користи се остатак уџбеника за други разред и уџбеник за трећи разред).

Географија Географија за други разред гимназије; аутори: др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић; издавач: Нови логос, 2014.
Физика Физика 2 - Уџбеник за 2. разред Математичке гимназије; Аутор: Наташа Чалуковић;Издавачка кућа Круг, Београд - Физика 2М
Збирка задатака за 2. разред Математичке гимназије и за припремање такмичења Аутор: Наташа Чалуковић;Издавачка кућа Круг, Београд - Физика 2
Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије; Аутори: Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург; Издавачка кућа Круг, Београд
Хемија

Неорганска хемија за други разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, аутор: Снежана Рајић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, аутори: Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за први разред средње школе, аутори: Ђорђе Ћетковић, Миленко Тријић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Анализа са алгебром Анализа са алгебром 2 – уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназије; аутори: Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић; Издавач: „КРУГ” 2008.
Геометрија Тригонометрија – уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназије; аутори: Ђорђе Дугошија, Живорад Ивановић; Издавач: „КРУГ” 2008.
Стереометрија- уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназије; аутори: Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Издавач: „КРУГ”
Рачунарство и информатика Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником
Грађанско васпитање Материјали се набављају у сарадњи са наставником у току школске године
Верска настава Православни катихизис за 1.и2. разред средњих школа; аутор: Игнатије Мидић; издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 2002.
Немачки језик (факултативна настава) Direkt 2, немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења) Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова - Клет
Француски језик (факултативна настава) Le nouveau taxi (Data status)

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа; аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ; издавач: Клет, Београд;
Српски језик 3- граматика за трећи разред гимназија и средњих школа; аутори: Весна Ломпар, А. Антић; издавач: Клет, Београд.
Енглески језик Insight Upper-Intermediate (уџбеник и радна свеска), Аутори: Jayne Wildman and Fiona Beddall, Издавач: OUP
Социологија Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа, аутор: Владимир Вулетић; издавач: „Клет“
Физика Физика 3 - Уџбеник за 3. разред Математичке гимназије; Аутор: Наташа Каделбург и Весна Рапаић; Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 3 - Збирка задатака из физике за 3. разред Математичке гимназије; Аутор: Наташа Чалуковић Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 3 - Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије; Аутори: Наташа Каделбург и Коста Панић Издавачка кућа Круг, Београд
Хемија

Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера, аутор: Татјана Недељковић, издавач: Нови Логос
Збирка задатака из хемије за III и IV разред општe гимназијe и гимназијe природно- математичког смера, медицинску школу и за ветеринарског техничара, аутори: Јанош Чанади, Велимир Попсавин, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 4. разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера, аутори: Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија

Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником

Анализа са алгебром Анализа са алгебром 3 – уџбеник са збирком задатака за трећи разред математичке гимназије; аутори: Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић Издавач: „КРУГ” 2008.
ЛААГ Линеарна алгебра и аналитичка геометрија; аутори: Милош Миличић, Бранислава Бајковић, Мирјана Ђорић, Михаило Вељковић, Ненад Лазаревић, Нинослав Ћирић; аутори: Клуб НТ, Београд
Рачунарство и информатика Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником
Програмирање и прог. језици Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником
Грађанско васпитање Материјали се набављају у сарадњи са наставником у току школске године
Верска настава Православни катихизис за III и IV разред средњих школа; аутор: Игнатије Мидић; издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик (факултативна настава) Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења) Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова - Клет
Француски језик (факултативна настава) Le nouveau taxi (Data status)

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Читанка са књижевноуметничким појмовима за 4. разред средње школе; аутори: Љ. Николић, Б. Милић Завод за уџбенике, Београд.
Енглески језик Insight Upper-Intermediate (уџбеник и радна свеска), Аутори: Jayne Wildman and Fiona Beddall, Издавач: OUP
Филозофија Филозофија за гимназије и стручне школе; Миле Савић,Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић; Издавач: Завод за уџбенике; 2001
Физика Физика 4 - Уџбеник за 4. разред гимназије; Аутор: Наташа Чалуковић;Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 4 - Збирка задатака из физике за 4. разред Математичке гимназије; Аутор: Наташа Чалуковић Издавачка кућа Круг, Београд
Астрономија

Астрономија за IV разред гимназије; аутори: М. Димитријевић, А. Томић; издавач: Завод за издавање уџбеника, 2009.

Биологија

Биологија за IV разред гимназије природно- математичког смера; аутори: Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ, С. Јовановић; издавач: Завод за издавање уџбеника, 2014.

Анализа са алгебром Анализа са алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназије; аутори: Зоран Каделбург, Владимир Мићић; Издавач: „КРУГ” 2008.
Вероватноћа и мат. статистика Вероватноћа и математичка статистика – уџбеник за четврти разред математичке гимназије; аутори: Јован Малишић Издавач: „КРУГ” 2008.
Нумеричка математика Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназије; аутори: Десанка Радуновић; Издавач: „КРУГ” 2011.
Рачунарство и информатика Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником
Програмирање и прог. језици Не постоји у потпуности одговарајући уџбеник; литература се набавља у договору са наставником
Грађанско васпитање Материјали се набављају у сарадњи са наставником у току школске године
Верска настава Православни катихизис за III и IV разред средњих школа; аутор: Игнатије Мидић; издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик (факултативна настава) Direkt 4, немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења), Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи - Клет
Француски језик (факултативна настава) Le nouveau taxi (Data status)

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Милка Андрић: ,, Читанка за 7. разред основне школе'', Завод за уџбенике, Београд; - Весна Ломпар:,,Српски језик 7, граматика'', Клет, Београд;
Весна Ломпар, Наташа Станковић-Шошо: ,,Српски језик 7, радна свеска'', Клет, Београд
Енглески језик „English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник Аутори: Ben Wetz, Diana Pye; издавач: Нови Логос
English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring; издавач: Нови Логос
Математика Математика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе Аутори: Срђан Огњановић; Издавач: Круг
Математика 7 - Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе Аутори: Срђан Огњановић Живорад Ивановић; Издавач: Круг
Биологија Биологија 7, за 7. разред основне школе; Аутори: Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић; издавач: Привредно друштво Герундијум
Географија

Географија за 7. разред основне школе; аутори: Милутин Тадић; издавач: Завод за издавање уџбеника, 2009.
ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ - вежбанка за географију (неме карте) за седми разред основне школе Аутори: Ивана Коцић-Мирјанић

Хемија

Хемија за 7. разред, аутори: Аника Влајић, Ивана Вуковић; издавач:Клетт
Збирка из хемије за 7. разред; аутори: Аника Влајић, Ивана Вуковић; издавач: Клет

Физика Физика за 7. разред основне школе Аутор: Наташа Чалуковић;
Физика 7 -задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА; за седми разред основне школе Аутори: Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Историја Историја за седми разред основне школе; аутор: Д.Батаковић; издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 2005.
Ликовна култура Ликовна култура 7,Аутор: Јован Глигоријевић; издавач: БИГЗ
Музичка култура Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; аутори: Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан; издавач: Нови Логос, 2009
Грађанско васпитање Материјали се набављају у сарадњи са наставником у току школске године
Верска настава Православни катихизис за 7. и за 8. разред основне школе; аутори: Игнатије Мидић; издавач: „Фреска“ 2012.
Немачки језик "Magnet 3“, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за трећу годину учења; аутори: Ђорђо Мото, Весна Николовски; издавач: Клет
Француски језик Pixel 3, Аутори: Colette Gib; издавач: Дата Статус
Руски језик „Конечно 3”, руски језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД; Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова - Јос, Гизела Рајхерт - Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић; издавач: Клет

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Љ. БАЈИЋ, ЗОНА МРКАЉ:,,Читанка за 8.разред'', Завод за уџбенике, Београд; - Весна Ломпар:,,Српски језик 8, граматика'', Клет, Београд;
Весна Ломпар, Наташа Станковић-Шошо: ,,Српски језик 8, радна свеска'', Клет, Београд
Енглески језик „English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник Аутори: Ben Wetz, Diana Pye ; издавач: Нови Логос
„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД, Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring; издавач: Нови Логос
Математика Математика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе Аутори: Срђан Огњановић; Издавач: Круг
Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић; Издавач: Круг
Биологија Биологија 8, за 8. разред основне школе; Аутори: Верица Матановић, Милица Станковић; Привредно друштво Герундијум
Географија

ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе; Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић; издавач: Завод за издавање уџбеника, 2010.
МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију (неме карте) за осми разред основне школе;Аутори: Ивана Коцић Мирјанић; издавач: Завод за издавање уџбеника

Хемија

Хемија за 8. разред: аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић; издавач: Клетт
Збирка задатака из хемије за 8. разред; аутори: Даринка Раденковић, Милош Раденковић; издавач: Клетт

Физика Физика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе; Аутор: Наташа Каделбург
Физика 8 -Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе; Аутори: Наташа Каделбург
Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе; Аутори: Мићо М. Митровић
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Историја Историја за осми разред основне школе; аутори: М.Павловић и Ђ. Ђурић; издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 1991.
Ликовна култура Ликовна култура 8;Аутор: Јован Глигоријевић; издавач: БИГЗ
Музичка култура Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан; издавач: Нови Логос, 2010
Грађанско васпитање Материјали се набављају у сарадњи са наставником у току школске године
Верска настава Православни катихизис за 7. и за 8. разред основне школе; аутори: Игнатије Мидић; издавач: „Фреска“ 2012.
Немачки језик ,,Magnet 4“, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за четврту годину учења; аутори: Ђорђо Мото, Весна Николовски; издавач: Клет
Француски језик Pixel 4, Аутори: Sylvie Schmitt; издавач: Дата Статус
Руски језик „Конечно 4”, руски језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић ; издавач Klett

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У МГ

Где се налазимо

11000 Београд, Краљице Наталије 37

 

 

Контакт подаци

 • Директор: (+381-11) 2681-721
 • Помоћник дир: (+381-11) 3611-126
 • Секретаријат: (+381-11) 3628-375
 • Рачуноводство: (+381-11) 3628-365
 • Зборница: (+381-11) 2646-858
 • Факс: (+381-11) 3612-595
 • Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Основни подаци

 • Матични број: 07003030
 • ПИБ: 100059449
 • Жиро рачун 1: 840-1643660-46
 • Жиро рачун 2: 840-1643666-28
 • Жиро рачун (за обезбеђење, екскурзије, осигурање):840-1413760-76
 • Лого МГ (за преузимање)