Navigation

Početak nove školske godine

General

Nastava u školskoj 2015/2016. god. počinje 01.09.2015. u 8.30.

Učenici sedmog i prvog razreda treba da se okupe u svečanoj sali, gde će ih pozdraviti direktor škole mr Srđan Ognjanović, nakon čega će, u pratnji novih odeljenskih starešina, otići u učionicu gde će imati prvi čas.

Za sve učenike osmog, drugog, trećeg i četvrtog razreda, prvi čas će biti čas odeljenskog starešine, dok će ostale časove tog dana imati po utvrđenom rasporedu. Raspored časova i kabineta će biti blagovremeno objavljen.