Navigation

U MG održano rusko takmičenje "2h2"

General

U nedelju, 28. februara 2016. godine u Matematičkoj gimnaziji je održano rusko takmičenje "2h2" za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole koji pohađaju Školu mladih matematičara u MG. Isto takmičenje se održalo i u Moskovskim školama.  U organizaciji takmičenja bili su uključeni učenici i profesori Matematičke gimnazije. Rezultati testova se šalju u Rusiji odakle će najboljima stići diplome.