Navigation

MG - škola od posebnog nacionalnog značaja

General

Skupština Republike Srbije usvojila je odluku da se Matematička gimnazija proglasi za instituciju od posebnog nacionalnog značaja. Ovo priznanje naša škola je dobila zbog izuzetnih rezultata, pre svega na međunarodnim naučnim takmičenjima, ali i uspešnih naučnih karijera naših nekadašnjih učenika.