Navigation

News archive

Nedelja informatike u MG

VIDEO GALERIJA

Od 30. marta do 3. aprila održala se nedelja informatike u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Nedelja informatike je osmišljena kao ciklus predavanja i radionica u vezi sa raznim relevantnim i aktuelnim temama u računarskim naukama i organizovana je za probranu grupu od 24 istaknuta učenika Matematičke gimnazije. Predavanja su održali studenti računarskih nauka (Computer Science Tripos) sa Univerziteta Kembridž, bivši učenici Matematičke gimnazije, Petar Veličković, Andrej Ivašković i Miloš Stanojević. Predavanja i radionice imaju za cilj da upoznaju učenike sa konceptima koji obuhvataju širok spektar disciplina računarskih nauka i pružanje neophodne teorijske i praktične podloge za proučavanje istih.

Galerija

More...