Navigation

News archive

Čuveni matematičar Kit Devlin u MG

Čuveni matematičar Kit Devlin u MG

Seminari i predavanja

U četvrtak 1. marta u Svečanoj sali Matematičke gimnazije učenicima i profesorima naše škole predavanje o razvoju matematike u XXI veku održao je profesor matematike sa univerziteta Stenford u Sjedinjenim Američkim Državama Kit Devlin. Dolazak profesora Devlina u Matematičku gimnaziju omogućili su ambasada SAD u Beogradu i Centar za promociju nauke.

Galerija

More...
Predavanje Aleksandra Kavčića

Predavanje Aleksandra Kavčića

Seminari i predavanja

Nekadašnji učenik Matematičke gimnazije prof. dr Aleksandar Kavčić održao je u četvrtak, 22. februara 2018. godine predavanje za naše učenike i profesore. Profesor Kavčić predavao je na više američkih univerziteta i autor je nekoliko patenata, od kojih je najpoznatiji onaj koji je omogućio povećanje kapaciteta hard-diskova. Kada je za ovaj petent firma „Marvel-tehnolodžis“ 2016. godine isplatila 750 miliona dolara, bila je to svetska vest. Na predavanju profesor Kavčić je govorio o svom životnom putu i radu.

More...

Vinča u MG - MG u Vinči 2

Seminari i predavanja

PREDAVAČ: dr Zoran Marković, naučni savetnik Instituta Vinča i profesor na ETF-u

OBLAST ISTRAŽIVANJA: biofizičke osnove nanomedicine

TEMA: Uvod u fulerene i ugljenične nanotube

ABSTRAKT: Od trenutka njihovog otkrića devedesiteh godina prošlog veka, ueljgnični nanomaterijali pobuduju veliki interes u nauci i industriji zbog svojih izuzetnih osobina. U predavanju će biti predstavljeni osnovni pojmovi o fulerenima i ugljeničnim nanotubama sa naglaskom na primene u medicini i elektronici.

Predavač je naučni savetnik u Institutu Vinča i profesor na predmetu Biofizičke osnove nanomedicine na ETF-u. Završio je Matematičku gimnaizju i Fizički faukltet. Doktorirao je na Fizičkom faklutetu. Bavi se primenom ugljeničnih nanomaterijala u medicini i elektronici.

More...

Vinča u MG - MG u Vinči 1

Seminari i predavanja

PREDAVAČ: dr Goran Bogdanović, naučni savetnik Instituta Vinča

OBLAST ISTRAŽIVANJA: hemija

TEMA: Da li molekuli mogu da vode ljubav? -struktura molekula na subatomskom nivou i međumolekulske interakcije

PODACI O EKSPERIMENTU: Difrakcija rendgenskog zračenja sa monokristala

Postoji mogućnost pokazivanja eksperimenta u Vinči. Opis: eksperimento određivanja strukture molekula sa kovalentnim hemijskim vezama i prateće analize. Maksimalni broj posetilaca u istom terminu je 15. Vreme pokazivanja biće podešeno prema zahtevima organizatora (od 15 do 120 miunta, bolje što duže).

TEME ZA IZRADU MAUTRSKIH:

a) vodonične veze i međumolekulske intekarcije

b) poređenje geometrijskih osobina molekula sa istim strukturnim fragmentima

More...

Nastava matematike u svetu

Seminari i predavanja

Na ovim seminarima se upoznajemo sa nastavom matematike u više uspešnih obrazovnih sistema; interesuje nas kakvi su programi i udžbenici, kakav je tretman matematike i obrazovanja; kako izgledaju mature i uopšte vrednovanje, kakav je sistem stručnog usavršavanja,... Predavači i slušaoci su nastavnici iz svih nivoa škole, od učitelja i stručnih saradnika do profesora sa fakulteta.

Ideja za seminar je potekla od profesora Mihaila Veljkovića i on je u najvećoj meri zadužen za organizaciju, sve uz punu podršku direktora Vladimira Dragovića i obezbeđivanje budžeta od strane škole.

Tokom 2004/2005. i 2005/2006. godine održano je 24 predavanja.

More...
Gostovanje profesora Timorina

Gostovanje profesora Timorina

Seminari i predavanja

Dekan Matematičlog fakulteta Visoke škole ekonomije iz Moskve Vladlen Timorin bio je u četvrtak 25. maja gost Matematičke gimnazije. Pred velikom brojem učenika i nastavnika profesor Timorin održao je u Svečanoj sali naše gimnazije veoma interesantno predavanje "Sylvester's problem and its analogs". Posetu Matematičkoj gimnaziji profesor Timorin iskoristio je i da uruči našem učeniku Lazaru Korsiću nagradu za uspeh na prošlogodišnjem međunarodnom matematičkom takmičenju Turnir gradova.

Galerija

More...
Susret sa bivšim učenikom MG

Susret sa bivšim učenikom MG

Seminari i predavanja

U sredu, 15. decembra bivši učenike Matematičke gimnazije, a sadašnji profesor kalifornijskog Univerziteta Berkli, Borivoje Nikolić, održao je zanimljivo i podsticajno predavanje učenicima prvog i drugog razreda Matematičke gimnazije. Predavanje je bilo posvećeno strukturi istraživanja u elektronici, ali je učenička znatiželja razgovor usmerila i u pravcu studiranja na Berkliju. Profesor Nikolić je odvojio vreme da učenicima objasni važnost kontinuiranog obrazovanja i stalne potrage za novim naučnim i istraživačkim izazovima. Na kraju, postavio im je zadatak nad kojim će se mnogo zamisliti – kako će izgledati računari i pametni telefoni za 15 godina? Nadamo se da će baš neko od sadašnjih đaka Matematičke gimnazije pronaći kreativno i praktično rešenje ovog problema! Zahvaljujemo se profesoru Nikoliću na izdvojenom vremenu!

More...
Tribina o opasnostima upotrebe falsifikovanih lekova

Tribina o opasnostima upotrebe falsifikovanih lekova

Seminari i predavanja

U saradnji sa Farmaceutskim fakultetom i Agencijom za lekove i medicinska sredstva u Matematičkoj gimnaziji je u sredu, 2.12. 2015. održana tribina o opasnostima upotrebe falsifikovanih lekova i dijetetskih preparata i njihovoj distribuciji putem interneta. Učenici su potom imali priliku i da se upoznaju sa stripom „Lana Tafi“ koji se bavi ovim problemom i pomaže mladima da uoče rizike nabavljanja lažnih lekova i preparata.

More...
Predavanje "Primena plazme"

Predavanje "Primena plazme"

Seminari i predavanja

U četvrtak, 13. oktobra 2011. godine održano je u Domu omladine predavanje "Primena plazme". Predavač je doc. dr Bratislav Obradović. Na ovom zanimljivom predavanju učestvovali su i učenici Matematičke gimnazije.

More...
Predavanje o Tesli

Predavanje o Tesli

Seminari i predavanja

U sredu, 11. maja 2011. godine u 13 časova u svečanoj sali Matematičke gimnazije, Velimir Abramović će održati predavanje "Nepoznati Tesla". Pozivaju se svi zainteresovani da dođu.

More...