Навигација

Огледна одељења МГ постала редовна

Опште

У уторак, 16. октобра 2012. године, на седници Националног просветног савета, одлучено је да огледна одељења седмог и осмог разреда основне школе, која већ осам година постоје у Математичкој гимназији, пређу у редован систем. Тиме је верификовано оно што се у пракси показало као добро, а што су потврдили и стручњаци из Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Прелазак из огледа у редован систем неће мењати постојећи Наставни план и програм. Подсетимо, огледна одељења седмог и осмог разреда уведена су на иницијативу Математичке гимназије, Друштва математичара Србије и Министарства просвете и намењена су ученицима обдареним за математику, физику и информатику. Ученици раде по плану и програму седмог и осмог разреда „обичне“ основне школе, али имају појачану наставу из математике, физике и информатике. Наставу изводе професори Математичке гимназије, а помажу им колеге са Универзитета у Београду и из Математичког института САНУ и Института за физику. После завршеног образовања у оквиру огледних одељења, ови ученици полажу пријемни испит, и равноправно са осталим ученицима, конкуришу за даље школовање у Математичкој гимназији или некој другој средњој школи. Математика, физика и информатика су науке МЛАДИХ, па је рана селекција и почетак усмереног рада са ђацимау у тим областима кључно за њихов даљи развој. Ученици који имају развијене склоности за ове науке, то своје опредељење могу јасно исказати у раном узрасту (12-13 година). За њих би било крајње нецелисходно да чекају први разред средње школе да почну да се професионално усмеравају. Увођењем ових огледних одељења, који су сада прерасли у редовну активност, Математичка гимназија је пружила нови импулс резултатима у раду са младим талентима из математике, физике и информатике.