Навигација

Годишњи извештаји и планови

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај за школску 2022/2023. годину
Годишњи извештај за школску 2021/2022. годину
Годишњи извештај за школску 2020/2021. годину
Годишњи извештај за школску 2019/2020. годину
Годишњи извештај за школску 2018/2019. годину
Годишњи извештај за школску 2017/2018. годину
Годишњи извештај за 2016/2017. годину
Годишњи извештај за 2015/2016. годину
Годишњи извештај за 2014/2015. годину

ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛЕ

План рада школе за школску 2023/2024. годину
План рада школе за школску 2022/2023. годину
План рада школе за школску 2021/2022. годину
План рада школе за школску 2020/2021. годину
План рада школе за школску 2019/2020. годину
План рада школе за школску 2018/2019. годину
План рада школе за школску 2017/2018. годину
План рада школе за школску 2016/2017. годину
Шлан рада школе за школску 2015/2016. годину
План рада школе за школску 2014/2015. годину

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Извештај директора за школску 2022/2023. годину
Извештај директора за школску 2020/2021. годину
Извештај директора за школску 2019/2020. годину
Извештај Срђана Огњановића за период од 2008. до 2019. године

Обавештења и најаве