Навигација

Документа потребна за упис

Ученици који су примељени у први разред Математичке гимназије подносе пријаву за упис у средње школе електронским путем (није потребно да долазе на упис у Математичку гимназију).

Ученици који су завршили основно образовање или последња два разреда основног образовања у иностранству или који су у Републици Србији завршили страну школу или последња два разреда основног образовања у страној школи (тј. они који су се уписали преко броја одређеног за упис ученика и који су положили пријемни испит) не могу се уписати електронским путем већ треба да дођу у Математичку гимназију на упис и треба да донесу нострификована документа од стране Министарства просвете. Уколико нису добили нострификована документа, иста могу донети до 31. августа 2023. године.

Обавештења и најаве