Навигација

Ученички парламент

 

Ученички парламент

 

Све жалбе, примедбе и сугестије могу се послати на: parlament.matgimn@gmail.com.

 

Председница Ученичког парламента: Јована Павловић 3ц

Представници парламента у:

  • Активу за школско развојно планирање: Александар Марић 4а
  • Тиму за самовредновање: Лана Вукмировић 4ц
  • Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе: Јована Павловић 3ц
  • Тиму за спровођење програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Матија Божовић 4б
  • Школском одбору: Ива Крстић 3ц, Анђела Деспотовић 4а и Филип Гојковић 8а.

Обавештења и најаве