Навигација

Школски одбор

 

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 31. Статута града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16) донела је

 

РЕШЕЊЕ

о именовању чланова Школског одбора Математичке гимназије

 

  1. ЖЕЉКО ЛЕЖАЈА, наставник информатике - председник Школског одбора
  2. ИВАН СТАНИЋ, наставник физике
  3. САНДРА АНДРИЋ, наставник математике
  4. ДЕЈАН СМИЉАНИЋ, из реда родитеља
  5. ИВАНА ПЕТРОВИЋ, из реда родитеља
  6. ЈЕЛЕНА МИРЈАНИЋ, из реда родитеља
  7. Др ДАНИЈЕЛА ПАВЛОВИЋ, виши научни сарадник у Институту за заштиту биља и животну средину у Београду
  8. Др АЛЕКСАНДРА РАКИЋ, научни сарадник на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду
  9. ИВАН МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани економиста