Навигација

Школски одбор

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС". бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) Скупштина града Београда донела је

 

РЕШЕЊЕ

о именовању следећих чланова Школског одбора Математичке гимназије

 

  1. ЖЕЉКО ЛЕЖАЈА, наставник информатике - председник Школског одбора (из реда наставника)
  2. ИВАН СТАНИЋ, наставник физике (из реда наставника)
  3. ВЕРИЦА ИЛИЋ, наставник математике (из реда наставника)
  4. ДЕЈАН СМИЉАНИЋ (из реда родитеља)
  5. БИЉАНА МАРИЋ (из реда родитеља)
  6. ДРАГАН МИЛИЋЕВ (из реда родитеља)
  7. Др ДАНИЈЕЛА ПАВЛОВИЋ, виши научни сарадник у Институту за заштиту биља и животну средину у Београду (из реда локалне самоуправе)
  8. Др АЛЕКСАНДРА РАКИЋ, научни сарадник на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду (из реда локалне самоуправе)
  9. ИВАН МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани економиста (из реда локалне самоуправе)

Обавештења и најаве