Навигација

Школски одбор

 

Скупштина града Београда, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута града Београда ("Службени лист града Београда", број 39/08, 6/10, 23/13, "Службени гласник РС", број 7/16 - одлука УС и "Службени лист града Београда", број 60/19), донела је

 

РЕШЕЊЕ

о именовању следећих чланова Школског одбора Математичке гимназије

 

  1. ЖЕЉКО ЛЕЖАЈА, наставник информатике - председник Школског одбора (из реда наставника)
  2. ИВАН СТАНИЋ, наставник физике (из реда наставника)
  3. ВЕРИЦА ИЛИЋ, наставник математике (из реда наставника)
  4. ДРАГАН МИЛИЋЕВ (из реда родитеља)
  5. МИРКО МАРИЋ (из реда родитеља)
  6. ТАМАРА ВУЧИЋ (из реда родитеља)
  7. МИЛИЦА ДУГОЊИЋ (из реда локалне самоуправе)
  8. ОГЊЕН РАДОЈИЧИЋ  (из реда локалне самоуправе)
  9. МАРКО ЗИРОЈЕВИЋ (из реда локалне самоуправе)

Обавештења и најаве