Навигација

Календар активности

Календар активности за спровођење пријемног испита и уписа ученика у ПРВИ разред Математичке гимназије

од 18. до 24.04.2023. до 16ч Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
21. и 24.04.2023. од 9 до 16ч Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемног испита
21.05.2023. од 10 до 12ч Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
23.05.2023. до 8 Прелиминарни резултати пријемног испита на порталу МСШ
23.05.2023. од 8 до 16 Подношење приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита у секретаријату школе.
24.05.2023. од 9 Коначни резултати пријемног испита на порталу МСШ
21.06.2023. од 9 до 11ч Завршни испит-тест из српског/матерњег језика и тест за полагање по програму ФООО
22.06.2023. од 9 до 11ч Завршни испит-тест из математике
23.06.2023. од 9 до 11ч Завршни испит-комбиновани тест
25.06.2023. до 8ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ
25.06.2023. после 8ч и 26.06.2023. до 15ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)
26.06.2023. од 8 до 15ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)
26.06.2023. после 16ч и 27.06.2023. до 8ч Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у школи)
27.06.2023. од 8 до 15ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) за другостепену комисију
27.06.2023. после 16ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
28.06.2023. до 8ч Објављивање коначних резултата завршног исшита
29.06.2023. у 8ч до 30.06.2023. у 15ч Попуњавање листе жеља електронским путем
29. и 30.06.2023. од 8 до 15ч Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
1.07.2023. од 8ч Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
1.07.2023. од 8ч Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
2.07.2023. до 8ч Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
3.07.2023. до 8ч Објављивање коначних резултата расподеле по школама у основним и средњим школама
3.07.2023. до 8ч Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
3.и 4. 07.2023. од 8 до 15ч Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (осим за ученике који су завршили основно образовање или последња два разреда основног образовања у иностранству или који су у Републици Србији завршили страну школу или последња два разреда основног образовања у страној школи који не могу електронски путем. Ови ученици треба да дођу у Математичку гимназију на упис).

Обавештења и најаве