Навигација

Календар активности

 

 

 

Календар активности за спровођење пријемног испита и уписа ученика у ПРВИ разред Математичке гимназије

од 4.04.2022. у 8 ч до 7.04.2022. у 24ч Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
11. до 15.04.2022. Продужен рок за пријављивање кандидата за пријемни испит у МГ за оне који се нису пријавили преко портала Моја средња школа
22.05.2022., 10-12ч Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
24.05.2022.до 8ч Прелиминарни резултати пријемног испита на порталу МСШ
24.05.2022.од 8-16ч Подношење приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита у секретаријат школе или на имејл mg@mg.edu.rs. Образац за приговор можете преузети овде.
25.05.2022. до 8ч Коначни резултати пријемног испита на порталу МСШ
27.06.2022.,9-11ч Завршни испит-тест из српског/матерњег језика (у основној школи)
28.06.2022.,9-11ч Завршни испит-тест из математике (у основној школи)
29.06.2022.,9-11ч Завршни испит-комбиновани тест (у основној школи)
1.07.2022., до 9ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ
1.07.2022., 9-16ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
1.07.2022., после 16ч и 2.07.2022. до 9ч Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у школи)
2.07.2022., 9-16ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) за другостепену комисију
2.07.2022., до 8ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
5.07.2022., до 8ч Објављивање коначних резултата завршног исшита
од 5.07. у 8ч до 6.07.2022. у 24ч Попуњавање листе жеља електронским путем
6. и 7.07.2022. од 8 до 15ч Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
9.07.2022. од 8ч Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
9.07.2022. од 8 до 15ч Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
11.07.2022., до 8ч Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
13.07.2022. до 8ч Објављивање званичних резултата расподеле по школама у основним и средњим школама
13.07.2022. Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
14. и 15.07.2022. од 8 до 15ч Подношење пријаве за упис ученика за првви уписни рок непосредно у школи
од 14.07.2022. у 8ч до 20.07.2022. у 24ч Подношење пријаве за упис ученика електронским путем (после првог и после другог уписног круга)