Навигација

Дупликати диплома и сведочанстава

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВАЂЕЊЕ ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА:

 

  1. У "Службеном гласнику" огласити неважећим.
  2. Уплатити 850 динара по дупликату:
  • жиро-рачун: 840-742221843-57
  • модел: 97
  • позив на број: 44-018
  • сврха дознаке: Реп. административна такса у корист буџета - вађење дупликата
  • прималац: Републичка админинистративна такса, Обилићев венац 9-11, Београд

3. Молба за издавање дупликата

Сва документа (молба, потврда о оглашавању неважећим, копије уплатница) се предају секретару Математичке гимназије, сваког радног дана од 9-14 часова.

Телефон: 3628-375.

Секретар
Љиљана Бојковић, дипл. правник

Обавештења и најаве

Манифестација "Мај месец математике"

Од 21. септембра до 7. октобра, на Савском шеталишту на Београдској тврђави, посетиоци ће моћи да разгледају изложбу на отвореном „Математичарке широм Европе“.

Каталог ће бити представљен у Математичкој гимназији, у четвртак, 24. септембра, у 19 часова.

Опширније...