Навигација

Дупликати диплома и сведочанстава

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВАЂЕЊЕ ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА:

 

  1. У "Службеном гласнику" огласити неважећим.
  2. Уплатити 810 динара по дупликату:
  • жиро-рачун: 840-742221843-57
  • модел: 97
  • позив на број: 44-018
  • сврха дознаке: Реп. административна такса у корист буџета - вађење дупликата
  • прималац: Републичка админинистративна такса, Обилићев венац 9-11, Београд

3. Молба за издавање дупликата

Сва документа (молба, потврда о оглашавању неважећим, копије уплатница) се предају секретару Математичке гимназије, сваког радног дана од 9-14 часова.

Телефон: 3628-375.

Секретар
Љиљана Бојковић, дипл. правник

Обавештења и најаве

Прослава Дана мола

Поводом 150 година од открића Периодног система елемената (1869-2019) и Међународног дана мола, у Математичкој гимназији ће се ове године одржати манифестација 23. октобра у свечаној сали са почетком у 14 часова.

Опширније...

И ове године Телеком Србија позива ученике гимназија са специјализованим одељењима за таленте на пољу математике, информатике и рачунарства да учествују у новом циклусу mts app конкурса како би унапредили своје знање у креирању мобилних апликација.

Опширније...