Навигација

Информатичар

Светлана Јакшић

 

Светлана Јакшић, стручни сарадник - информатичар
Контакт телефон: 3628-375
Еmail: svetlana.jaksic@mg.edu.rs
 

 

Због своје специфичности Математичка гимназија има шест сајтова: сајт Математичке гимназије, Алумни портал намењен бившим ученицима, сајт Удружења „Кликер“ и "Кликерчић", сајт Купа Математичке гимназије и сајтовe за упис у први и седми разред. С поносом можемо рећи да се од 2015. године успешно спроводи искључиво електронско пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у први разред и теста способности за упис у седми разред. На тај начин је знатно олакшана процедура пријављивања, тако да ученици не морају да долазе лично све до самог полагања пријемног испита, односно теста способности. Математичка гимназија је веома активна и на социјалним мрежама (Fb, LinkedIn, Twitter).

Стручни сарадник – информатичар обавља следеће активности:

  • дизајнира и програмира интернет сајтове у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података и апликативним програмима;
  • одржава функционисање база података и обрађује податке за разне потребе Школе;
  • успоставља и администрира интернет домен Школе, те надзире и одређује право приступа;
  • медијски презентује рад Школе;
  • активно учествује у организовању Школе младих математичара, Летњег математичког-спортског кампа и Купа Математичке гимназије и омогућава онлајн пријаву кандидата;
  • учествује у изради пројеката на које се Школа кандидује итд.