Навигација

Информатичар

Светлана Јакшић

 

Светлана Јакшић, стручни сарадник - информатичар
Контакт телефон: 3628-375
Еmail: svetlana.jaksic@mg.edu.rs
 

 

Због своје специфичности Математичка гимназија има шест сајтова: сајт Математичке гимназије, Алумни портал намењен бившим ученицима, сајт Удружења „Кликер“ и "Кликерчић", сајт Купа Математичке гимназије и сајтовe за упис у први и седми разред. С поносом можемо рећи да се од 2015. године успешно спроводи искључиво електронско пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у први разред и теста способности за упис у седми разред. На тај начин је знатно олакшана процедура пријављивања, тако да ученици не морају да долазе лично све до самог полагања пријемног испита, односно теста способности. Математичка гимназија је веома активна и на социјалним мрежама (Fb, LinkedIn, Twitter, Instagram).

Стручни сарадник – информатичар обавља следеће активности:

  • дизајнира и програмира интернет сајтове у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података и апликативним програмима;
  • одржава функционисање база података и обрађује податке за потребе Школе;
  • управља и ажурира веб апликације за веб пријављивање кандидата за полагање пријемног испита и теста способности;
  • успоставља и администрира интернет домен Школе, те надзире и одређује право приступа;
  • управља службеним имејловима Школе на домену mg.edu.rs;
  • ажурира податке за Информациони систем Е-упис;
  • медијски презентује рад Школе;
  • организује Куп Математичке гимназије, Школу младих математичара, Летњи математичко-спортски кампа и омогућава онлајн пријаву кандидата;
  • координира пројектима Школе итд.

 

Обавештења и најаве