Навигација

Правила одржавања пријемног испита

 1. Ученик је обавезан да дође 30 минута пре почетка пријемног испита испред зграде Математичке гимназије, улица Краљице Наталије 37.
 2. Пре испита неопходно је проверити број учионице у коју је ученик распоређен; распоред ће бити истакнут на сајту школе, као и на огласној табли постављеној испред школе.
 3. Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар, али не и калкулатор. Коначне одговоре заокружити плавом хемијском оловком. Одговор који је заокружен графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртан.
 4. Није дозвољено уношење мобилних телефона, као ни паметних сатова.
 5. Текст задатака, свеску за израду задатака, велику и малу коверту ученик добија од дежурног наставника. Ученик добија и две идентификационе картице са печатом школе које треба да попуне пре почетка испита. Једну картицу ученици стављају у мали коверат и стављају га у велики коверат. Велики коверат остаје на клупи код ученика до краја испита. Ученици не треба да своје податке пишу на тесту или ковертама већ само да попуне идентификационе картице (име, име и презиме родитеља/старатеља, шифру Министарства просвете, назив своје основне школе и место где се она налази).
 6. Пре почетка испита дежурни наставник ће проверити идентитет ученика као и податке које је ученик уписао на образац за одговоре.
 7. Ученик решава задатак у свесци коју добије. На основу добијеног решења и понуђених одговора, ученик заокружује један одговор хемијском оловком у свесци са текстовима задатака под бројем који одговара броју тог задатка.
 8. У свесци са текстовима задатака није дозвољено било какво брисање или исправљање већ заокружених одговора.
 9. Од тренутка поделе задатака није дозвољен било какав разговор између ученика.
 10. Када ученик сматра да је завршио са испитом, позива дежурног наставника дизањем руке. Дежурни наставник узима коверат са одговорима. Вежбанку ученик носи кући.
 11. Идентификациону картицу треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да сте предали задатак!
 12. Ученици не смеју да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута од почетка испита, као ни последњих 15 минута.

Обавештења и најаве