Навигација

Бројчана и квалификациона структура запослених и ангажованих лица

Број систематизованих радних места - 78,03

ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ДР НАУКА 2,25
МАГИСТРИ 6,40
ВИСОКА СПРЕМА 41,01
СПЕЦИЈАЛИСТИ 1,00
ВИША СПРЕМА 0,10
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 2,00
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 7,00
УКУПНО 59,76

ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ДР НАУКА 0,55
МАГИСТРИ 0,00
ВИСОКА СПРЕМА 4,12
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0,00
ВИША СПРЕМА 1,39
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 0,50
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 0,00
УКУПНО 6,56

АНГАЖОВАНИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

ДР НАУКА 6,42
МАГИСТРИ 0,33
ВИСОКА СПРЕМА 3,63
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0,00
ВИША СПРЕМА 1,33
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 0,00
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 0,00
УКУПНО 11,71
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИМА ЈЕ РАДНИ ОДНОС ПРЕСТАО У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 1
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВОЈСТВУ ПРИПРАВНИКА У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ПРИПРАВНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОКВИРУ ДОЗВОЉЕНОГ ПРОЦЕНТА ОД 70% У ТЕКУЋОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ПРИПРАВНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ИЗНАД ДОЗВОЉЕНОГ ПРОЦЕНТА ОД 70% У ТЕКУЋОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0

Обавештења и најаве