Навигација

Бројчана и квалификациона структура запослених и ангажованих лица

Број систематизованих радних места - 78,1329

ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ДР НАУКА 2,2667
МАГИСТРИ 5,1501
ВИСОКА СПРЕМА 40,8409
СПЕЦИЈАЛИСТИ 1,0000
ВИША СПРЕМА 0,1000
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 2,0000
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 7,0000
УКУПНО 58,2577

ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ДР НАУКА 0,5500
МАГИСТРИ 0,0000
ВИСОКА СПРЕМА 5,3287
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0,0000
ВИША СПРЕМА 2,2540
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 0,5000
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 0,0000
УКУПНО 8,6327

АНГАЖОВАНИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

ДР НАУКА 7,0911
МАГИСТРИ 0,3333
ВИСОКА СПРЕМА 3,3848
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0,0000
ВИША СПРЕМА 0,3333
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 0,0000
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 0,0000
УКУПНО 11,1425
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИМА ЈЕ РАДНИ ОДНОС ПРЕСТАО У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 2
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВОЈСТВУ ПРИПРАВНИКА У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 5,7778
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ПРИПРАВНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОКВИРУ ДОЗВОЉЕНОГ ПРОЦЕНТА ОД 70% У ТЕКУЋОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ПРИПРАВНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ИЗНАД ДОЗВОЉЕНОГ ПРОЦЕНТА ОД 70% У ТЕКУЋОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0

Обавештења и најаве