Навигација

Финансијски извештаји и планови

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2023.

Биланс стања - 1.01.2023 - 31.12.2023.

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2022.

Биланс стања (Актива) - 1.01.2022 - 31.12.2022.
Биланс стања (Пасива) - 1.01.2022 - 31.12.2022.
Извршење буџета - 1.01.2022 - 31.12.2022.

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021.

Завршни рачун - 1.01.2021 - 31.12.2021.

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021.

Финансијски план за 2021. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2020.

Биланс стања - 1.01.2020 - 31.12.2020.
Биланс успеха - 1.01.2020 - 31.12.2020.
Статистички извештај

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019.

Биланс стања - 1.01.2019 - 31.12.2019.
Биланс прихода и расхода - 1.01.2019 - 31.12.2019.
Извештај о капиталним издацима и примањима 1.01.2019 - 31.12.2019.
Извештај о новчаним токовима - 1.01.2019 - 31.12.2019.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2018.

Биланс стања - 1.01.2018 - 31.12.2018.
Биланс прихода и расхода - 1.01.2018 - 31.12.2018.
Извештај о капиталним издацима и примањима 1.01.2018 - 31.12.2018.
Извештај о новчаним токовима - 1.01.2018 - 31.12.2018.

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017.

Финансијски план за 2017. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2017.

Биланс стања - 1.01.2017 - 31.12.2017.
Биланс прихода и расхода - 1.01.2017 - 31.12.2017.
Извештај о капиталним издацима и примањима 1.01.2017 - 31.12.2017.
Извештај о новчаним токовима - 1.01.2017 - 31.12.2017.
Извештај о извршењу буџета - 1.01.2017 - 31.12.2017.

 

Обавештења и најаве