Навигација

Математика

Стручно веће математике

Од оснивања Математичке гимназије Стручно већа за математику (или како се то некад говорило Актив за математику), због природе школе има посебно место. Највећа достигнућа школе, најзначајнији доприноси развоју образовања у Србији, највећи број домаћих и иностраних награда и признања које су ученици, али и њихови наставници, добилили на домаћим и међународним такмичењима и разним скуповима, везани су за Стручно веће математике. Главне активности Стручног већа су:

  • Реализација редовне наставе са сталним унапређивањем планова и програма и увођење нових метода осавремењивања наставе.
  • Научно, стручно и педагошко усавршавање професора математике и стално подмлађивање већа ангажовањем младих професора, претежно некадашњих ученика Математичке гимназије.
  • Извођење додатне наставе, првенствено кроз припреме за домаћа и међународна такмичења, али и научна предавања из одабраних поглавља математике.Професори активно учествују у раду комисија и жирија на такмичењима, а школа је више пута била домаћин Републичког такмичења из математике, неколико Српских математичких олимпијада, Балканске математичке олимпијаде и Купа Математичке гимназије.
  • Израда уџбеника, збирки задатака и других материјала у првом реду за ученика Математичке гимназије, али и других основних и средњих школа, пре свега за редовну, али и за додатну наставу. - Учествовање на семинарима, летњим и зимским школама, где су наши професори пре свега предавачи, али и слушаоци.
  • Сарадња са математичарима других сличних средњих и основних школа из земље и иностранства.

На иницијативу Актива за математику школске 1994/95. године први пут је формирано одељење у коме се настава изводи применом менторског рада који се до тада у нашој земљи није примењивао. Део наставе у том одељењу изводи се у групама од 4 до 6 ученика. По посебним критеријумима, где се узимају у обзир успех у основној школи, на такмичењима и на пријемном испиту, у свакој генерацији одреди се пре почетка првог разреда двадесет најуспешнијих ученика и они по традицији иду у одељење са индексом „д“, тзв. менторско одељење. У току старијих разреда, поједини најбољи ученици из осталих одељења могу се прабацити у менторско, а предвиђена је и могућност да неки од ученика који се нису баш најбоље показали изађу из „д“ одељења. Овакав рад показао се изузетним и најбољим и највреднјим ученицима омогућава бржи напредак, проширивање и продубљивање знања.

Нови изазов, који се појавио пред Активом математичара, је увођење седмог и осмог разреда основне школе у Математичку гимназију. После дугог и напорног образлагања просветним властима о потреби ове иновације, припремљени су нови планови и програми рада, повећан је број часова математике у односу на друге школе, али тако да су планови остали у складу са плановима рада у основној школи. Основна школа при Математичкој гимназији почела је са радом у 2004/2005. години. 

У Стручном већу математике ради око 30 професора. Од садашњих професора математичких предмета 30 су некадашњи ученици Математичке гимназије.

Постоје два математичка кабинета – један за анализу са алгебром, други за геометрију. Кабинети су добили имена по славним математичарима Ојлеру и Лобачевском.

У свакој прилици се наглашава да математичка такмичења нису ни изблиза најважнији сегмент рада Математичке гимназије. Рад на припремама за такмичења је само начин да се млади постепено уводе у научни рад. Јасно је и да успеси на такмичењима додатно мотивишу и подстичу ученике да се определе ка математици. Већ од оснивања школе ученици Математичке гимназије доминирају на такмичењима из математике.

Сваки повратак наших ученика са студија у Кембриџу и Оксфорду, користи се да они одрже неко предавање својим млађим колегама и тако пренесу своја искуства са такмичења.

Не треба занемарити ни значајан рад Актива на завршном (матурском) испиту. С једне стране, веома се води рачуна о задацима на том испиту, али је још значајнија помоћ ученицима при изради матурског рада из математике. Неки ученици су написали изванредне радове који су по некад и на нивоу докторске дисертације.

Педесет година рада Стручног већа математике обележили су ентузијазам, љубав, успеси. Резултати који су постигнути вероватно су премашили очекивања оснивача Математичке гимназије. Исто тако, надамо се да ће и резултати у наредним годинама премашити садашња очекивања.

Обавештења и најаве