Навигација

Мејкерси у лабораторији

 

Центар за промоцију науке расписује сваке године Јавни позив у коме позива сва заинтересована научна, научнстручна друштва и појединце преко Научних клубова да поднесу пријаве за избор пројеката који промовишу и популаризују науку и технику и којима ће Центар пружити финансијску подршку.

Центар за промоцију науке је Математичкој гимназији одобрио и финансирао пројекат „Мејкерси у лабораторији“. Током Пројекта учесници се оспособљавају да помоћу савремених ИКТ алата креирају наставна средства за кабинете природних наука. Кроз више радионица учесници се оспособљавају да користе Arduino микроконтролере и одговарајуће сензоре. Постојећа наставна средства се надограђују тако што се на 3Д штампачима креирају потребни додаци који омогућују употребу сензора. Сензори мере вредности неких физичких величина, подаци се прослеђују Arduino контролеру који прослеђује податке рачунару. Софтвер за приказ резултата мерења на рачунару креира се у Processing-y и/или Python-y.

На крају Пројекта биће организована јавна Смотра ученичких радова насталих током реализације пројекта „Мејкерси у лабораторији“.

До сада су обрађене теме везане за мерење температуре и притиска. На фотографијама су детаљи са радионице на којој је обрађен сензор за температуру, док је на видео материјалу приказан Ардуино развојни систем на коме су повезана два сензора за температуру и сензор за притисак. Резултати мерења притиска и температуре приказују се нумерички и графички. Одговарајући код писан је у Python-y.

 


Видео демонстрација

Обавештења и најаве