Навигација

Осигурање ученика

 

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА

 

ПОТВРДА О ПОТПИСАНОМ ОСИГУРАЊУ

 

ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПОШТОВАТИ ДОЛЕ НАВЕДЕНО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ:

 1. Читко попуњен и потписан одштетни захтев
 2. Изјава о начину исплате накнаде штете
 3. Извод из матичне књиге рођених (уколико је оштећено лице малолетно)
 4. Kопија картице текућег рачуна
 5. Kопија медицинске документације
 6. Очитана лична карта родитеља/старатеља

 

ШТЕТЕ СЕ ПРЕДАЈУ:

 • Ул. Тошин Бунар 270/Ђ, 11 070 Нови Београд
 • Путем ел.поште на маил prijava.stete@ams.co.rs
 • Поштом на адресу, АМС Осигурање Рузвелтова 16, 11000 Београд
 • Путем друштвене мреже Вибер на бројеве: 069 870 5152, 069 870 3112

 

ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБЕ ШТЕТА :

 • 011/ 30 84 962
 • 011/ 30 84 97

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА


 

Обавештења и најаве