Навигација

Осигурање ученика

Ученици који подносе документа за осигурани случај - повреде од 01. 09. 2020. треба да попуне:

 Потребно је да се достави следеће:

  1. Читко попуњен и потписан одштетни захтев
  2. Извод из матичне књиге рођених (уколико је оштећено лице малолетно)
  3. Полиса осигурања-копија
  4. Изјава о начину исплате накнаде штете
  5. Kопија картице текућег рачуна
  6. Kопија медицинске документације
  7. Очитана лична карта родитеља/старатеља

 

Сва документа се предају:

Директно:

Дунавска 27а Београд

Поштом:

АМС ОСИГУРАЊЕ

Рузвелтова 16

11000 Београд

Имејлом:

скенирану документацију послати на:

prijava.stete@ams.co.rs