Навигација

Припреме из математике

Кључ успеха на математичким такмичењима лежи у редовним и квалитетним припремама. Додатна настава која се одржава у МГ свакако је допринела данашњем завидном броју успеха Гимназије на такмичењима којима се школа може подичити. Мада свесни чињенице да штампани материјал са додатних часова не може заменити саме часове, као ни постојећу литературу, сматрали смо да би било корисно поставити такав материјал на ову страницу и учинити га доступним онима који тим часовима нису присуствовали.

Материјал који овде нудимо подељен је у четири групе: теорију, задатке са решењима, задатке без решења и пробна такмичења. Ученицима коју су пре свега заинтересовани да науче неку област и постану функционални у њој препоручујемо текстове из прве групе који осим теорије по правилу садрже и методички распоређене примере употребе теорије. Много већи број задатака може се наћи у остале две групе. Материјал из треће групе је ради прегледности подељен у пет подгрупа: геометрија, теорија бројева, алгебра, комбинаторика, и разно. Уместо разреда у којима су појединачни часови држани дајемо приближну оцену нивоа одговарајућег материјала. Иако овим прихватамо ризик да неки материјали буду погрешно оцењени, надамо се да ће такве оцене помоћи ученику да одабере материјал по својој мери.

 

ТЕОРИЈА

 

 
ЗAДАЦИ СА РЕШЕЊИМА

 

 
ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ

 

 
ПРОБНА ТАКМИЧЕЊА У МГ У БЕОГРАДУ

 

Обавештења и најаве