Навигација

Услови уписа и начин бодовања

 

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ


 

Ученици који желе да упишу Математичку гимназију треба да се пријаве на платформу Моја средња школа  од 15. до 22.04.2024. године, до 16:00.

За кандидате који се нису могли пријавити преко портала Моја средња школа биће организована пријава у просторијама  Математичке гимназије 19. и 22. априла од 9 до 16 часова.

За упис у Математичку гимназију ученик полаже ПРИЈЕМНИ ИСПИТ који се састоји из израде теста из математике. Тест се полаже по програму основне школе.

Ове године пријемни испит се полаже 19. маја са почетком у 10 часова.

Календар активности

На тесту из математике ученик може да оствари максимално 240 бодова (12 задатака x 20 поена). Ученик за упис у први разред Математичке гимназије положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Резултате пријемног испита Математичка гимназија прослеђује Министарству просвете које даље обрађује податке и формира ранг листу на основу Правилника о упису ученика у средњу школу. (Правилник на порталу МСШ).

Након обраде свих података и завршеног бодовања, Министарство просвете формира ранг листу кандидата и Математичкој гимназији шаље списак ученика који су примљени у Математичку гимназију.

 

Услови за ученике који су завршили основну школу у Републици Српској

 

Ученици који су завршили последњи разред основне школе у Републици Српској и желе да упишу први разред Математичке гимназије, такође полажу пријемни испит за упис у Математичку гимназију.

Ови ученици могу да се пријаве у било којој основној школи у Републици Србији ради учествовања у свим радњама у поступку рангирања приликом уписа у средњу школу и која за овог кандидата постаје матична основна школа.

Од ове године, ученици из Републике Српске морају донети посебан документ попуњен, оверен и потписан у основној школи којим документују свој успех.

Родитељ, односно други законски заступник кандидата који жели да конкурише за упис у школу пријаву за полагање пријемног испита подноси на један од три начина, у складу са законом, и то:

1) на порталу Моја средња школа, као неауторизовани корисник, електронским путем.

2) у Математичкој гимназији, писменим путем.

3) у матичној основној школи писменим путем.

 

Услови за ученике који су завршили основну школу у иностранству

 

Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се у школу преко броја одређеног за упис ученика, ако је положио пријемни испит, после признавања стране школске исправе које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије.

Кандидат који је завршио седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији, а осми разред је завршио у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис, ако је положио пријемни испит, после признавања стране школске исправе које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије.

Родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси писмени захтев Министарству, у коме исказује најмање пет опредељења за упис кандидата преко броја одређеног за упис ученика.

Ови ученици треба да:

  • нострификују докумнета у Министарству просвете (позвати Министарство просвете и питати их где да донесу документа на нострификацију),
  • оду у Окружну уписну комисију (Захумска 14) где треба да поднесу пријаву да желе да се упишу у Математичку гимназију.

Ова документа се доносе на упис у Математичку гимназију.

Обавештења и најаве