Навигација

Уџбеници

 

* Ученици који упишу први разред Математичке гимназије имаће могућност поручивања уџбеника преко школе за први разред. Након што се ђаци буду уписали, проследићемо мејл родитељима са анкетом за поручивање уџбеника.

 

ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 1" - читанка за први разред гимназије (ново издање), Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет
"Српски језик 1" граматика за први разред гимназије (ново издање), Весна Ломпар, Клет
Енглески језик

"On Screen 2", уџбеник, радна свескаVirginia Evans, Jenny Dooley, OXFORD CENTAR

Историја "Историја 1", уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Немања Вујчић, ФРЕСКА д.о.о.
"Историја 2", уџбеник за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Радивој Радић, Весна Рашковић, ФРЕСКА д.о.о.
Географија "Географија 1", уџбеник за први разред гимназије, Дејан Шабић, Рајко Галић, Снежана Вујадиновић, Нови Логос
Физика "Физика 1" уџбеник за 1. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 1М" збирка решених задатака за 1. разред Математичке гимназије и припреме за такмичења, Наташа Чалуковић, Милан Распоповић, Круг, Београд
"Физика 1" збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Хемија "Хемија 1" за први разред гимназије, Татјана Недељковић, Нови Логос
"Хемија 2" за други разред гимназије природно-математичког смера, Снежана Рајић, Нови Логос
Збирка задатака из хемије за први и други разред гимназије и средње школе (издање 2021), Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Завод
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 1" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије (ново издање), Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Соња Чукић, Круг
Геометрија "Геометрија" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Милан Митровић, Михаило Вељковић, Срђан Огњановић, Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић, Круг

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Српски језик и књижевност 2, читанка за други разред гимназије, Миодраг Павловић, Зоран Мркаљ, Клет
Српски језик и књижевност 2, Граматика за други разред гимназије (ново издање), Весна Ломпар, Александар Антић, Клет
Енглески језик On Screen 2, уџбеник, радна свеска, Virginia Evans, Jenny Dooley, Oxford centar
Психологија

Психологија 2 уџбеник за други разред гимназије (ново издање), Биљана Милојевић Апостоловић, Невенка Јовановић, Нови Логос

Историја Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера (ново издање), Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић, Фреска
Историја 4, уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера (ново издање), Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић, Нови Логос
Географија Географија 2 уџбеник за други разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Нови Логос
Физика "Физика 2" уџбеник за 2. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2М збирка решених задатака за 2. разред Математичке гимназије и за припремање такмичења, Наташа Чалуковић, Милан Распоповић, Круг
"Физика 2" збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг
Хемија "Хемија 2", уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Снежана Рајић, Нови Логос
Хемија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и општег смера (ново), Татјана Недељковић, Нови Логос
Збирка задатака из хемије за први и други разред гимназије и средње школе (издање 2021), Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Завод
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 2" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије (ново издање), Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Соња Чукић, Круг
Геометрија "Тригонометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Ђорђе Дугошија, Живорад Ивановић, Круг
"Стереометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Круг

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа", Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд
"Српски језик 3" граматика за трећи разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, А. Антић, Клет, Београд.
Енглески језик "On Screen 4, уџбеник, радна свеска, Virginia Evans, Jenny Dooley, Oxford centar
Социологија "Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа", Владимир Вулетић, Клет
Физика "Физика 3" уџбеник за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Каделбург и Весна Рапаић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака из физике за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд
Хемија "Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера", Татјана Недељковић, Нови Логос
"Хемија за 4. разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за уџбенике
Биологија "Биологија 3М за трећи разред Математичке гимназије (друго издање), Бранка Добрковић, Јасмина Стошић, Јелена Поповић, Круг, Београд, 2015.
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 3" уџбеник са збирком задатака за трећи разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 4", читанка за 4.разред гимназије и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ.
"Граматика за 4. разред", В. Ломпар, А. Антић, Клет
Енглески језик "On Screen 4, уџбеник, радна свеска, Virginia Evans, Jenny Dooley, Oxford centar
Филозофија "Филозофија за гимназије и стручне школе", Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Завод за уџбенике 2001.
Физика "Физика 4" уџбеник за 4. разред гимназије (приручник), Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 4" збирка задатака из физике за 4. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Биологија

"Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера", Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике, 2014.

Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 4" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Круг 2008.
Вероватноћа и мат. статистика "Вероватноћа и математичка статистика", збирка задатака за четврти разред Математичке гимназије, Павле Младеновић, Круг, Београд
Нумеричка математика "Нумеричка математика" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Десанка Радуновић, Круг, 2011.

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
Енглески језик "Portal to English 3", енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni, Data Status
Енглески језик - Enjoying English 7- Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury - уџбеник и радна свеска; издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Математика "Математика 7" уџбеник за 7. разред основне школе (ново издање), Срђан Огњановић, Круг
"Математика 7" збирка задатака за седми разред основне школе (ново издање), Срђан Огњановић Живорад Ивановић, Круг
"Математика 7д" збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг
Биологија "Биологија 7", уџбеник за 7. разред основне школе (први и други део), Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски, Нови Логос
Биологија-Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета-Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Географија

"Географија 7", уџбеник за 7. разред основне школе, Тања Плазинић, Клет

Хемија

"Хемија 7", уџбеник за 7. разред, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 7", збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 7", лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос

Физика "Физика 7" уџбеник за 7. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Практикум Физика 7" збирка задатака и експерименталних вежби из физике за седми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
Физика - уџбеник и интерактивни CD-Милан О. Распоповић; издавач - АрхиKњига - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Физика - збирка задатака са лабораторијским вежбама - Бранислав Цветковић, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић - издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Техника и технологија - Иван Тасић, Миодраг Ковачевић; издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Информатика и рачунарство - Марина Лакчевић, Александар Иванов; издавач- АрхиKњига- Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Историја "Историја 7" уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе, Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић, Клет
Ликовна култура "Ликовна култура 7", уџбеник за седми разред основне школе, Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић, ЕДУКА
Ликовна култура - др Рајка Бошковић; издавач: АрхиKњига- Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Музичка култура "Музичка култура 7" уџбеник за седми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.1",Deutsch fur Jugendluche + Arbeitsbuch, немачки језик, за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет, Frederike Jin, LutzRohrmann, DATA STATUS
Француски језик "Le monde de Léa et Lucas 3", француски језик за седми разред основне школе; трећа година учења; уџбенички комплет, Данијела Милошевић, Милена Милановић, Завод за уџбенике
Руски језик

"Конечно! 3", руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск), аутори уџбеника: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет
Аутори радне свеске: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 8", Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 8", Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 8", Српски језик и књижњвност за осми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкана издаваштво
Енглески језик Portal to English 4,енглески језик за осми разред основне школе, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, DATA STATUS
Енглески језик - Enjoying English 7- Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury- уџбеник и радна свеска; издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Математика

"Математика 8" уџбеник за 8. разред основне школе (ново издање), Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8" збирка задатака за 8. разред основне школе (ново издање), Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8д", збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг

Биологија "Биологија 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски, Нови Логос
Биологија - Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Географија

"Географија 8", уџбеник за осми разред основне школе, Тања Плазинић, Клет

Хемија "Хемија 8", уџбеник за осми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 8", збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 8", лабораторијске вежбе са задацима за осми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
Хемија-Снежана Д. Зарић - АрхиКњига (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Физика "Физика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Практикум Физика 8", збирка задатака и експерименталних вежби за осми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
Физика-уџбеник-Јован Шетрајчић и Дарко Капор - издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Физика-збирка задатака- Бранислав Цветковић, Јован Шетрајчић, Милан Распоповић- издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Историја "Историја 8", уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе, Драгана Хаџић, Марко Станојевић, ДАТА СТАТУС
Историја - др Александар Стојановић - издавач-АрхиКњига (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Ликовна култура "Ликовна култура 8", уџбеник за осми разред основне школе (ново издање), Сања Филиповић, Клет
Ликовна култура - Милан Андрић- издавач - Нова школа (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Музичка култура "Музичка култура 8" уџбеник за осми разред основне школе, др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.2", Deutsch fur Jugendluche + Arbeitsbuch, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбеник и радна свеска, Frederike Jin, Lutz Rohrmann, DATA STATUS
Француски језик "Le monde de Léa et Lucas 4", француски језик за осми разред основне школе, четврта година учења; уџбенички комплет, Милена Милановић, Данијела Милошевић, ЈП Завод за уџбенике
Руски језик "Конечно! 4", руски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет
Техничко и информатика Техника и технологија - Зоран Ферина; издавач - Инфотехника (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)

 

 

Обавештења и најаве