Навигација

Уџбеници

 

ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 1" - читанка за први разред гимназије, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, ново издање, Клет, Београд
"Српски језик 1" граматика за први разред гимназије, Весна Ломпар, ново издање, Клет, Београд
Енглески језик  
Историја "Историја 1", уџбеник за први разред гимназије, Душко Лопандић, Ратимир Миликић, Мања Милиновић, ново издање, Нови Логос
"Историја 2", уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Душко Лопандић, Александра Колаковић, Мања Милиновић, ново издање, Нови Логос
(За први разред потребан је уџбеник за први разред и део књиге за други разред, закључно са поглављем о средњевековној Србији).
Географија "Географија 1", уџбеник за први разред гимназије, Дејан Шабић, Рајко Галић, Снежана Вујадиновић, одобрен 2019, Нови Логос
Физика "Физика 1" уџбеник за 1. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 1М" збирка решених задатака за 1. разред Математичке гимназије и припреме за такмичења, Наташа Чалуковић и Милан Распоповић, Круг, Београд
"Физика 1" збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Хемија "Хемија" за први разред гимназије свих смерова, ново издање, Татјана Недељковић, Нови Логос
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 1" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Ариф Золић, Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Круг
Геометрија "Геометрија" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Милан Митровић, Михаило Вељковић, Срђан Огњановић, Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић, Круг

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик М. Павловић, З. Мркаљ, Читанка, Српски језик и књижвност за други разред гимназије, 2020.
В. Ломпар, А. Антић, Граматика, Српски језик и књижевност за дуги разред гимназије, 2020.
Енглески језик "Insight Intermediate" (само уџбеник), Jayne Wildman, Oxford
Психологија

"Психологија за II разред гимназије (ново издање) - Б. Милојевић Апостоловић, Н. Јовановић, Нови Логос, Београд, 2020.

Напомена: Ново интерактивно издање уџбеника прати измене у плану и програму. За ученике који су можда већ купили старо издање уџбеника, наставник ће припремити недостајуће материјале.

Историја "Историја за трећи разред гимназија природно-математичког смера", Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Нови Логос 2014.
"Историја за трећи разред гимназија природно-математичког и четврти разред гимназије осталих смерова", М. Радојевић, Клет 2014.
Географија "Географија за други разред гимназије", др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић, Нови Логос, 2014.
Физика "Физика 2" уџбеник за 2. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2М збирка задатака за 2. разред Математичке гимназије и за припремање такмичења, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2" збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд
Хемија "Неорганска хемија за други разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке", Снежана Рајић, Завод за уџбенике
"Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу", Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 2" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.
Геометрија "Тригонометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Ђорђе Дугошија, Живорад Ивановић, Круг 2008.
"Стереометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Круг

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа", Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд
"Српски језик 3" граматика за трећи разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, А. Антић, Клет, Београд.
Енглески језик "Insight Upper-Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman and Fiona Beddall, Oxford
Социологија "Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа", Владимир Вулетић, Клет
Физика "Физика 3" уџбеник за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Каделбург и Весна Рапаић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака из физике за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд
Хемија "Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера", Татјана Недељковић, Нови Логос
"Хемија за 4. разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за уџбенике
Биологија "Биологија 3М за трећи разред Математичке гимназије (друго издање), Бранка Добрковић, Јасмина Стошић, Јелена Поповић, Круг, Београд, 2015.
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 3" уџбеник са збирком задатака за трећи разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 4", читанка за 4.разред гимназије и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ.
"Граматика за 4. разред", В. Ломпар, А. Антић, Клет
Енглески језик "Insight Upper-Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman and Fiona Beddall, Oxford
Филозофија "Филозофија за гимназије и стручне школе", Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Завод за уџбенике 2001.
Физика "Физика 4" уџбеник за 4. разред гимназије (приручник), Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 4" збирка задатака из физике за 4. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Биологија

"Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера", Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике, 2014.

Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 4" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Круг 2008.
Вероватноћа и мат. статистика "Вероватноћа и математичка статистика", збирка задатака за четврти разред Математичке гимназије, Павле Младеновић, Круг, Београд
Нумеричка математика "Нумеричка математика" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Десанка Радуновић, Круг, 2011.

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
Енглески језик "Portal to English 3", енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni, Data Status
Математика "Математика 7" уџбеник за 7. разред основне школе, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 7" збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе, Срђан Огњановић Живорад Ивановић, Круг
"Математика 7д" збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг
Биологија "Биологија 7", уџбеник за 7. разред основне школе (први и други део уџбеника), Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски, Нови Логос
Географија

"Географија 7", уџбеник за 7. разред основне школе, Тања Плазинић, ново издање, Клет
"Ваневропски континенти" вежбанка за географију (неме карте) за седми разред основне школе, Ивана Коцић-Мирјанић, Завод за уџбенике

Хемија

"Хемија 7", уџбеник за 7. разред, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, ново издање, Нови Логос
"Хемија 7", збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, ново издање, Нови Логос
"Хемија 7" лабораторијске вежбе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, ново издање, Нови Логос

Физика "Физика 7" уџбеник за 7. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Физика 7" збирка задатака и експерименталних вежби из физике за седми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Историја "Историја 7" уџбеник за седми разред основне школе, Чедомир Антић, Мања Милиновић, ново издање, Нови Логос
Ликовна култура "Ликовна култура 7", уџбеник за седми разред основне школе, Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић, ЕДУКА
Музичка култура "Музичка култура 7" уџбеник за седми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.1", немачки језик за шести разред основне школе, шеста година учења и седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском), Frederike Jin, Lutz Rohrmann, Data Status
Француски језик "Nouveau Pixel 4" француски језик за седми разред основне школе, седма година учења и осми разред основне школе, четврта година учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском), Coleette Gibbe (аутор уџбеника), Patricia Robert (аутор радне свеске), Data Status
Руски језик

"Конечно 3", руски језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења (уџбенички комплет - уџбеник, радна свеска, компакт диск), аутори уџбеника: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет
аутори радне свеске: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за 8. разред", Љ. Бајић, Зона Мркаљ, Завод за уџбенике, Београд
"Српски језик 8, граматика", Весна Ломпар, Клет
"Српски језик 8" радна свеска, Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић, Клет
Енглески језик ""English Plus 4 Student’s book", енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник, Ben Wetz, Diana Pye, Нови Логос
"English Plus 4 Workbook", енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД, Janet Hardy-Gould, James Styring, Нови Логос
Математика "Математика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8" збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Круг
Биологија "Биологија 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Верица Матановић, Милица Станковић, Привредно друштво Герундијум
Географија

"Географија" уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе, Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић, Завод за уџбенике
"Моја Србија" вежбанка за географију (неме карте) за осми разред основне школе, Ивана Коцић Мирјанић, Завод за уџбенике

Хемија

"Хемија 8" уџбеник, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 8" радна свеска, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 8" збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос

Физика "Физика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Физика 8" збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе, Мићо М. Митровић
Историја "Историја за осми разред основне школе", уџбеник, М.Павловић и Ђ. Ђурић, Завод за уџбенике
Ликовна култура "Ликовна култура 8", уџбеник, Јован Глигоријевић, БИГЗ
Музичка култура "Музичка култура 8" уџбеник за осми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Magnet 4" немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за четврту годину учења, Ђорђо Мото, Весна Николовски, Клет
Француски језик "Pixel 4", уџбеник и радна свеска, Sylvie Schmitt, Дата Статус
Руски језик "Конечно 4", руски језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД, Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У МГ

Обавештења и најаве