Навигација

Уџбеници

 

ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 1" - читанка за први разред гимназије, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет
"Српски језик 1" граматика за први разред гимназије, Весна Ломпар, Клет
Енглески језик

"On Screen 2", уџбеник, радна свескаVirginia Evans, Jenny Dooley, OXFORD CENTAR

Историја "Историја 1", уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Немања Вујчић, ФРЕСКА д.о.о.
"Историја 2", уџбеник са одабраним историјским изворима за други  разред гимназије природно-математичког смера, Душко Лопандић, Александра Колаковић, Мања Милиновић, Нови Логос
(За први разред потребан је уџбеник за први разред и део књиге за други разред).
Географија "Географија 1", уџбеник за први разред гимназије, Дејан Шабић, Рајко Галић, Снежана Вујадиновић, Нови Логос
Физика "Физика 1" уџбеник за 1. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 1М" збирка решених задатака за 1. разред Математичке гимназије и припреме за такмичења, Наташа Чалуковић и Милан Распоповић, Круг, Београд
"Физика 1" збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Хемија "Хемија 1" за први разред гимназије, Татјана Недељковић, Нови Логос
"Хемија 2" за други разред гимназије природно-математичког смера, Снежана Рајић, Нови Логос
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 1" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Ариф Золић, Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Круг
Геометрија "Геометрија" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Милан Митровић, Михаило Вељковић, Срђан Огњановић, Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић, Круг

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик М. Павловић, З. Мркаљ, Читанка, Српски језик и књижвност за други разред гимназије, 2020.
В. Ломпар, А. Антић, Граматика, Српски језик и књижевност за дуги разред гимназије, 2020.
Енглески језик "Insight Intermediate" (само уџбеник), Jayne Wildman, Oxford
Психологија

"Психологија за II разред гимназије (ново издање) - Б. Милојевић Апостоловић, Н. Јовановић, Нови Логос, Београд, 2020.

Напомена: Ново интерактивно издање уџбеника прати измене у плану и програму. За ученике који су можда већ купили старо издање уџбеника, наставник ће припремити недостајуће материјале.

Историја "Историја за трећи разред гимназија природно-математичког смера", Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Нови Логос 2014.
"Историја за трећи разред гимназија природно-математичког и четврти разред гимназије осталих смерова", М. Радојевић, Клет 2014.
Географија "Географија за други разред гимназије", др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић, Нови Логос, 2014.
Физика "Физика 2" уџбеник за 2. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2М збирка задатака за 2. разред Математичке гимназије и за припремање такмичења, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2" збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд
Хемија "Хемија 2", Снежана Рајић, Логос
"Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу", Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 2" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.
Геометрија "Тригонометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Ђорђе Дугошија, Живорад Ивановић, Круг 2008.
"Стереометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Круг

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа", Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд
"Српски језик 3" граматика за трећи разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, А. Антић, Клет, Београд.
Енглески језик "Insight Upper-Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman and Fiona Beddall, Oxford
Социологија "Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа", Владимир Вулетић, Клет
Физика "Физика 3" уџбеник за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Каделбург и Весна Рапаић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака из физике за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд
Хемија "Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера", Татјана Недељковић, Нови Логос
"Хемија за 4. разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за уџбенике
Биологија "Биологија 3М за трећи разред Математичке гимназије (друго издање), Бранка Добрковић, Јасмина Стошић, Јелена Поповић, Круг, Београд, 2015.
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 3" уџбеник са збирком задатака за трећи разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 4", читанка за 4.разред гимназије и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ.
"Граматика за 4. разред", В. Ломпар, А. Антић, Клет
Енглески језик "Insight Upper-Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman and Fiona Beddall, Oxford
Филозофија "Филозофија за гимназије и стручне школе", Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Завод за уџбенике 2001.
Физика "Физика 4" уџбеник за 4. разред гимназије (приручник), Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 4" збирка задатака из физике за 4. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Биологија

"Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера", Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике, 2014.

Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 4" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Круг 2008.
Вероватноћа и мат. статистика "Вероватноћа и математичка статистика", збирка задатака за четврти разред Математичке гимназије, Павле Младеновић, Круг, Београд
Нумеричка математика "Нумеричка математика" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Десанка Радуновић, Круг, 2011.

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
Енглески језик "Portal to English 3", енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni, Data Status
Математика "Математика 7" уџбеник за 7. разред основне школе, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 7" збирка задатака за седми разред основне школе, Срђан Огњановић Живорад Ивановић, Круг
"Математика 7д" збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг
Биологија "Биологија 7", уџбеник за 7. разред основне школе (први и други део уџбеника), Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски, Нови Логос
Географија

"Географија 7", уџбеник за 7. разред основне школе, Тања Плазинић, Клет

Хемија

"Хемија 7", уџбеник за 7. разред, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 7", збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 7" лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос

Физика "Физика 7" уџбеник за 7. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Практикум Физика 7" збирка задатака и експерименталних вежби из физике за седми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Историја "Историја 7" уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе, Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић, Клет
Ликовна култура "Ликовна култура 7", уџбеник за седми разред основне школе, Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић, ЕДУКА
Музичка култура "Музичка култура 7" уџбеник за седми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.1",Deutsch fur Jugendluche + Arbeitsbuch, немачки језик, за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет, Frederike Jin, LutzRohrmann, DATA STATUS
Француски језик "Nouveau Pixel 4" француски језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички комплет, Данијела Милошевић, Милена Милановић, ЈП Завод за уџбенике
Руски језик

"Конечно 3", руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск), аутори уџбеника: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет
аутори радне свеске: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 8", Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе", Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 8", Српски језик и књижњвност за осми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкана издаваштво
Енглески језик Portal to English 4,енглески језик за осми разред основне школе, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, DATA STATUS
Математика

"Математика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8" збирка задатака за 8. разред основне школе, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8д", збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг

Биологија "Биологија 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски, Нови Логос
Географија

"Географија 8", уџбеник за осми разред основне школе, Тања Плазинић, Клет

Хемија

"Хемија 8", уџбеник за осми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 8", збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос
"Хемија 8", лабораторијске вежбе са задацима за осми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос

Физика "Физика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Практикум Физика 8", збирка задатака и експерименталних вежби за осми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
Историја "Историја 8", уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе, Драгана Хаџић, Марко Станојевић, ДАТА СТАТУС
Ликовна култура "Ликовна култура 8", уџбеник за осми разред основне школе, Јован Глигоријевић, БИГЗ школство
Музичка култура "Музичка култура 8" уџбеник за осми разред основне школе, др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.2", Deutsch fur Jugendluche + Arbeitsbuch, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик,четврта година учења; уџбеник и радна свеска, Frederike Jin, Lutz Rohrmann, DATA STATUS
Француски језик "Lem onde de Léa et Lucas 4", француски језик за осми разред основне школе , четврта година учења; уџбенички комплет, Милена Милановић, Данијела Милошевић, ЈП Завод за уџбенике
Руски језик "Конечно 4", руски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У МГ

Обавештења и најаве