Навигација

Еразмус+

Еразмус+

 

 

 

 

 

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године.

Еразмус+ програм настоји да у периоду 2021—2027. омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као приоритете које подржава низом финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.

Општи циљ Програма је да, путем целоживотног учења, подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард, као и познавање два страна језика поред матерњег.

На тај начин Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.

Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године и има статус треће земље придружене Програму, што значи да установе и организације из Србије могу да се пријављују за све врсте пројеката у улози координатора и партнера, као и државе чланице Европске уније.

Европска комисија на почетку сваког конкурсног рока објављује Водич за учешће у програму у коме је детаљно објашњено ко и како може да конкурише.

 

Обавештења и најаве