Навигација

Савет родитеља

 

Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019. годину су:

 

 • 7а Драган Милићев
 • 7б Будимирка Павловић
 • 8а Биљана Богићевић Миликић
 • 8б Петар Срдановић
 • 1а Александар Драговић
 • 1б Љиљана Рајчић
 • 1ц Татјана Баровић
 • 1д Анна Бранковић
 • 1е Невенка Станојевић Влајић
 • 2а Едит Колак Николић
 • 2б Борис Јуришић
 • 2ц Ирена Петровић
 • 2д Братислав Јовановић
 • 2е Александар Вучић
 • 3а Драган Царић
 • 3б Дејан Смиљанић
 • 3ц Маја Ђулинац
 • 3д Сузана Шишовић
 • 3е Мирјана Павловић Брајовић
 • 4а Александра Драшковић
 • 4б Горан Милановић
 • 4ц Мирко Марић
 • 4д Јелена Мирјанић
 • 4е Слађана Убовић

Председник Савета родитеља: Дејан Смиљанић

Заменик председника Савета родитеља: Јелена Мирјанић

Представници Савета родитеља у Школском одбору: Јелена Мирјанић, др Ивана Петровић, Дејан Смиљанић

Представник Савета родитеља у Општинском савету родитеља: Анна Бранковић

Представник Савета родитеља у тиму за обезбеђивање квалитеа и развој установе: др Драган Милићев

Представник Савета родитеља у тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања : др Биљана Богићевић Миликић

Представник Савета родитеља у тиму за самовредновање: др Ивана Петровић.


 

Савет родитеља је изабрао осигуравајућу агенцију "Миленијум". Понуда се може погледати овде.

 ФОРУМ РОДИТЕЉА - форум намењен родитељима, ученицима, запосленима и пријатељима школе