Навигација

Рад у школској 2020/2021. години

Опште

У складу са препорукама Министарства просвете и Минисатрства здравља, поштујући све здравствене и безбедносне мере, а уједно имајући у виду специфичности рада* у Математичкој гимназији, Наставничко веће, на предлог Педагошког колегијума и Тима за унапређење квалитета и развој установе,  у школској 2020/2021. години организоваће се начин рада по комбинованом моделу:

 • свако одељење се дели на две групе, које могу бројати максимално 11 ученика у средњој школи и 13 у одељењима основне школе;
 • једне недеље прва група сваког одељења има редовну наставу,по унапред предвиђеном распореду,док друга група у исто време прати наставу онлајн преко платформе Microsoft Teams; групе се смењују на недељном нивоу;
 • сумативно оцењивање ученика врши се искључиво у школи;
 • часови, по Министарства просвете, трају 30 минута;
 • укида се кабинетска настава, свако одељење је у својој учионици.

Здравствено- безбедносне мере:

 • у школу долазе само здрави (без знакова респираторних инфекција или температуре) ученици и запослени;
 • ученици и сви запослени све време у школи носе маске (уз постојање адекватне здравствене документације ученик може носити визир);
 • на видљивим местима у школи се постављају панои са објашњењима о значају ношења маски икако се правилно носе маске, такође,о значају прања руку, као и објашњење како се правилно перу руке;
 • у свакој учионици се налази дозер са гелом за суво прање руку, а у тоалетима, на сваком спрату, налазисе довољна количина течних сапуна за прање руку;
 • између часова се проветравају учионице, а на крају наставе, поред редовних мера дезинфекције (брисање клупа, столица, квака,гелендера, ...) уз помоћ посебне технологије (дело наших научника), дезинфикује се свака учионица и припрема за наставу наредног дана;уколико у исту учионицу у послеподневним часовима улази друго одељење, обавља се цео поступак дезинфекције, који траје око 20 минута;
 • ученици се у току дана, за време малих одмора, не шетају по школи, задржавају се на спрату на коме се налазе; за време великих одмора,ученици, по одређеном распореду,излазе на одмор, искључиво у школско двориште;
 • часови физичког васпитања се раде у тренеркама, тј. спортској опреми у којој ученици и долазе у школу, нема пресвлачења ученика;
 • на часовима музичког, у основној школи, као и на часовима страних језика, нема певања;
 • у школи је одређена једна просторија за изолацију у којусе изолује ученик који осети знаке респираторне инфекције и контактира се родитељ.

*Специфичности Математичке гимназије:

 • рад по посебном плану и програму наставе и учења, прилагођеном талентованим ученицима, тако да је настава на РТС-у у великој мери неодговарајућа;
 • постојање по једног одељења у сваком разреду, који један део наставе реализује у малим групама - по пет ученика
 • подела ученика на групе од по 10-13 ученика на вежбама из рачунарства и информатике ( и то како у првом и другом разредусредње школе, тако и у одељењима седмог и осмог разреда основне школе);
 • подела одељења на групе од максимално 11 ученика на блок настави рачунарских предмета утрећем и четвртом разреду средње школе;
 • подела ученика на две групе од максимално 11 ученика на вежбама из физике;
 • већи број наставника са факултета и института којиимају фиксиране термине за реализацију наставе;
 • добра техничка опремљеност школе;