Навигација

Биологија

Стручни актив биологије

Биологија је у Математичкој гимназији, као наставни предмет, „присутна“ од њеног оснивања. Први и дугогодишњи професор биологије била је Бранислава Мојсовић, један од доајена школе. Као класични професор гимназије она је чврсто утемељила наставу биологије у школи у коју се уписују ученици којима биологија није примарно поље интересовања. Бранка Добрковић, која у школу долази почетком осамдесетих година, задржава високи ниво стручности и у наставу уноси своју свежину, опуштеност и наглашену иновативност. Браниславу, после њеног одласка у пензију, 1989. године замењује Јасмина Стошић. Заменити тако врсног професора тешко је и могуће само уз свесрдну помоћ колегинице. У наредних двадесетак године Бранка и Јасмина успевају да учврсте положај биологије у школи на једини могући начин – привлачећи ученике овој науци, указујући им на сву њену лепоту и могућности које пружају изучавања у биологији, како директним истраживањима, тако и применом знања математике, физике и информатике у биолошким истраживањима. После одласка (формалног) Бранке Добрковић у пензију 2011. године, на њено место долази Јелена Поповић, а у основној школи часове (у време док Јасмина Стошић обавља и послове помоћника директора) привремено преузима Снежана Илијев. Цео „тим“ веома добро сарађује и наставља утабаним стазама развоја наставе биологије.

Да би настава и успеси ученика били такви какви су данас и да би у будућности били још бољи, у протеклих 50 година:

  • Опремале смо биолошки кабинет као простор у коме је уживање учити биологију. Опремљен је не само различитим средствима за наставу биологије (микроскопи, модели, зидне слике, постери, ... ), већ и техничким средствима (компјутер и пројектор), али и обогаћен биљкама, како би се створила пријатна атмосфера за рад (лакше се учи гледањем модела, филмова, шема у окружењу пуном зеленила). Све је то урађено у сарадњи с ученицима, који су сами урадили многе моделе, слике, шеме, али и уз драгоцену помоћ наших теткица у гајењу биљака;
  • Омогућиле смо ученицима да уче истражујући и ван кабинета, успостављајући сарадњу са Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, пре свега захваљујући свесрдној помоћи др Верице Милошевић. Сарадња је успостављена и са Биолошким факултетом, тако да је једну школску годину наставу биологије држала сарадница са факултета Вукица Вујић.
  • Специфичан наставни план Математичке гимназије (биологија се учи само у трећем и четвртом разреду са по три часа недељно), захтевао је и одговарајући наставни програм, што су професорке школе успешно оствариле уз координацију са Заводом за унапређивање образовања и васпитања. Остварење се стално прати и унапређује у складу са развојем науке. То је захтевало и припрему специфичних уџбеничких материјала, примерених потребама МГ. Б.Добрковић и Ј.Стошић су објавиле скрипта Биологија ЗМ, које је после неколико година допуњено у сарадњи са Ј.Поповић. Б.Добрковић је објавила и Збирку задатака и вежби из генетике. И не мислимо ту да станемо.
  • У циљу успешније обраде и лакшег разумевања градива, као и његове примене, наставни процес је обогаћиван новим методама, осмишљеним у МГ или усвојених на семинарима за стручно усавшавање. Неке од њих су широко прихваћене и објављене као примери добре праксе. У циљу популарисања биологије међу нашим основцима осмишљен је програм биолошких радионица у оквирима Летње школе при Математичкој гимназији. Све ово допринело је већој популарности биологије међу ученицима.

О томе сведочи:

  • заинтересованост ученика за израду матурских радова из биологије (10-25%);
  • учешће на такмичењима из биологије и остварени резултати;
  • учешће на Сајму науке, осмишљеном и оствареном у МГ, да би своју љубав према биологији и као експерименталној науци приближили својим вршњацима;
  • у свакој генерацији значајан број наших ученика уписује Биолошки, Медицински, Стоматолошки факултет, често и сродне факултете у иностранству. Међу њима има признатих доиктора наука и чланова тимова у важним истраживачким пројектима.

Бивши ученици, сада познати математичари, физичари, информатичари, успешно примењују стечена знања из биологије, понето из наше школе. У првих педесет година утемељили смо наставу биологије у МГ и, надамо се, припремили добру „одскочну даску“ за школовање успешних младих кадрова у 21. веку. Веку наглашене интердисциплинарности уз учешће молекуларне биологије и генетике.

Надамо се да ће наши ученици оставити значајан траг у тим научним достигнућима.

Обавештења и најаве