Навигација

Превенција насиља - "Чувам те"

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

  • Јасмина Стошић, помоћник директора и професор биологије (jasmina.stosic@mg.edu.rs)
  • Мирјана Репац, психолог школе и професор психологије (mirjana.repac@mg.edu.rs)
  • Тијана Томић, психолог школе (tijana.tomic@mg.edu.rs)
  • Биљана Богетић, секретар школе (sekretar@mg.edu.rs)
  • Представник Савета родитеља
  • Представник Ученичког парламента

Сваки ученик може да се обрати било ком члану Тима или било ком наставнику ако за то има личну потребу или сазнање да је неком другом потребна помоћ.

 


Презентација за родитеље

Презентација за ученике

 

Чувам те - национална платформа за превенцију насиља које укључује децу

Обавештења и најаве