Навигација

Правила одевања у МГ

 

Ученици Математичке гимназије су дужни да у Школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа. Неприкладним одевањем се сматра ношење:

  • мајица са бретелама
  • мајица које не покривају стомак и леђа
  • шортса (изнад колена)
  • мини сукњи (изнад колена)
  • хеланки (уколико нису прекривене дужом туником)
  • папуча и јапанки
  • провидне или тесне одеће.

Непоштовање правила одевања за ученике представља лакшу повреду обавезе ученика.

Ученици који се не буду придржавали правила одевања биће удаљени са наставе и послати кући да се адекватно обуку, а изостанак у те сврхе биће евидентиран као неоправдан.

Ових правила су, такође, дужни да се придржавају и родитељи, односно законски заступници ученика, као и трећа лица. У супротном им неће бити омогућен приступ у зграду Школе.

 

У Београду, 24.12.2019. године.

ШКОЛСКИ ОДБОР

Жељко Лежаја, председник с.р.

Обавештења и најаве