Навигација

Матурски испит 2019

 

 

РАСПОРЕД ОДБРАНА МАТУРСКИХ ИСПИТА

 


ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ДАТУМИ

Пријава матурског испита је обавезна и одржаће се у уторак 28.05.2019. у  кабинету 004 по следећем распореду:

 • 4А – 13.00
 • 4Б – 14.00
 • 4Ц – 15.00
 • 4Д – 16.00
 • 4Е – 17.00

За пријаву испита је потребно следеће:

 • попуњена пријава (добијате је у школи када дођете да пријавите матурски испит)
 • сведочансвта о успешно завршеним првом, другом, трећем и четвртом разреду
 • извод из матичне књиге рођених (розе)
 • матурски рад у 3 одштампана примерка и електронском облику

 

СВЕДОЧАНСТВА И ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

Сведочанства и извод из матичне књиге рођених треба да се налазе код одељењског старешине најкасније до 20. маја 2019. Попуњена пријава и матурски рад се предају секретару матуре у уторак. Обавезно проверити са одељењским  старешином да ли се сведочанства налазе у школи. Секретар матуре ће од одељењских старешина прикупити списак сведочанстава која се налазе у школи. Остали ученици морају да донесу сведочанства која недостају или у супротном неће моћи да полажу матурски испит. Замолила бих вас да проверите са одељењским старешином да ли имате розе извод из матичне књиге рођених у школи код одељењског старешине, или морате сами да га извадите.

 

МАТУРСКИ РАД

Матурски рад се предаје у 3 примерка одштампана на папиру и електронском облику. Рад можете да предате у електронском облику на CD -у. Уколико нисте у могућности да нарежете CD, донесите на меморији да ископирамо на школски рачунар. Матурски рад треба да буде писан ћириличним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt. Означити CD, као и сам фајл презименом, именом, одељењем и школском годином (2018/2019. године). Ако има више фајлова, фолдер треба да има ово име, а један од фајлова мора бити txt фајл који садржи списак свих фајлова. Уколико рад садржи апликацију, базу података или нешто слично, мора се предати и комплетан изворни код на 3 диска (по један диск уз сваки штампани примерак рада).

ОБАВЕЗНО са ментором прецизирати предмет у оквиру којег је рађена тема и то навести на првој страни матурског рада. Са ментором је потребно на време обавити и последњу консултацију пре штампања рада.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Следи преглед датума одржавања испита и одбане матурских радова:

 • 31. мај у 14.00 – испит из српског језика и књижевности;
 • 03. јуни у 09.00  – испит из анализе са алгебром;
 • од 05. јуна до 11. јуна – одбране матурских радова према распореду који истакну ментори.

Резултати матурског испита постају коначни након испитног одбора, 12. јуна.

Ученици који су са успехом 5,00 завршили сва четири разреда, морају да постигну одличан успех на матури да би стекли Вукову диплому.

Уколико има неких нејасноћа или питања у вези са матурским испитом, можете се обратити секретару матуре: dusica.antanaskovic@gmail.com.

 


ИЗБОР ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ РАД

Сви ученици који успешно заврше четврти разред полажу матурски испит који се састоји од два испита (анализа са алгебром; српски језик и књижевност) и матурског рада. Сваки ученик мора да изабере тему за матурски рад до 31. децембра 2018. и мора да има професора ментора.

Избор теме:

 • Ученик може да изабере тему са списка понуђених тема које објављује свако стручно веће.
 • Ученик може сам да предложи тему (обавезно уз консултације са предметним професором - будућим ментором).

Додељивање ментора - може да се деси једна од следеће две ситуације:

 1. Ученик жели да му неко од професора буде ментор – у том случају ученик треба да се обрати директно професору и, уколико се професор слажи, они се договоре око даље сарадње. У овом случају ученик само о овоме обавештава одељењског старешину (назив теме, назив предмета и име ментора).
 2. Ученик пријављује тему, али није сам нашао ментора – у том случају стручно веће треба да му додели ментора. Ученик тему пријављује предметном професору, који то преноси руководиоцу стручног већа и стручно веће мора да ученику додели ментора.

Тема у почетку може да буде оквирна. Прецизан назив теме може да се формира, у договору са ментором, све до пријаве матурског испита у мају.

Ученици су у обавези да се јаве ментору ради консултација. Прва консултација би требало да буде што пре, а најкасније крајем фебруара. Ученик може да напише и преда рад без консултација са професором, тј. и такав рад ће бити прихваћен, али то ће сигурно утицати на квалитет рада и на оцену. Сваки ученик би требало да има ментора који је професор Математичке гимназије. Ученици могу да имају и ментора који није из школе под одређеним условима. На пример, ученик може да има ментора који је професор на неком факултету.

Стручно веће мора да буде о томе обавештено и сагласно са тим.

Ученик може да има као ментора и особу која је дипломирала и у нашој школи ради као сарадник (држи стручна предавања, помаже у извођену блок наставе и сл.). Ученик не може да има ментора који је тренутно студент или ни на који начин не сарађује са Математичком гимназијом, али, уколико постоји таква жеља, сарадња је могућа уз надзор додељеног ментора – професора из одговарајућег већа (у овој ситуацији ученик има право да наведе два ментора за свој рад – додељеног професора и изабраног сарадника).

Ученици морају да обаве и последње консултације са менторима око матурског рада до краја наставе, тј. до 24. маја 2019.

Неколико дана након последњег дана школе, за матуранте се обавља пријава испита.

На пријаву испита ученици доносе матурски рад штампан у три примерка и у електронском облику. Један од штампаних примерака рада се враћа ученику на одбрани. Кандидати за Вукову диплому морају да имају одличан успех (4,67 или 5,00) на матурском испиту да би стекли Вукову диплому.

Матурски рад треба да буде писан ћириличним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt.

Уколико рад садржи апликацију, мора се предати комплетан изворни код.

За сва питања можете да се обратите секретару матуре Душици Антанасковић (dusica.antanaskovic@gmail.com)


ТЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ РАДОВЕ

Обавештења и најаве