Навигација

Матурски испит 2022.

 

 

Матурске радове ученици предају у pdf-у на дељени документ. Линк ка тој фасцикли је: матурски радови-2022.

Документ именују тако што прво означе одељење па средњу црту и име и презиме ученика. Ученици који раде радове из информатичких предмета, поред рада у pdf формату, предају посебну фасциклу са кодовима. Фасциклу означавају на исти начин.

Поред рада у електронској форми, ученици предају и један примерак штампаног рада.


 

РАСПОРЕД ОДБРАНА МАТУРСКИХ ИСПИТА

 


ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ВАЖНИ ДАТУМИ

 

Пријава Матурског испита је oбавезна и одржаће се 30. 5. 2022. године у учионици 004. Почиње у 12.00 и траје до 17.00 часова по следећем распореду:

 • 4а 12.00 – 13.00
 • 4б 13.00 – 14.00
 • 4ц 14.00 – 15.00
 • 4д 15.00 – 16.00
 • 4е 16.00 – 17.00.

 

За пријаву испита је потребно следеће:

 • Попуњена Пријава (добијате је у школи када дођете да пријавите испит);
 • Сведочанства о успешно завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду (требало би да се сва налазе код одељењских старешина);
 • Извод из матичне књиге рођених (розе);
 • Штампанa верзијa рада (један примерак) и рад у електронском облику. Још једном напомињемо да матурски рад мора бити откуцан јединим званичним српским писмом – ћирилицом.

 

 

СВЕДОЧАНСТВА И ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

Сведочанства и Извод из матичне књиге рођених треба да се налазе код одељењског старешине најкасније до 27. маја 2022. Попуњена Пријава и матурски рад се предају секретару матуре у понедељак. Обавезно проверити са одељењским  старешином да ли се сведочанства налазе у школи. Секретар матуре ће од одељењских старешина прикупити списак сведочанстава која се налазе у школи. Остали ученици морају да донесу сведочанства која недостају или у супротном неће моћи да полажу Матурски испит.

 

МАТУРСКИ РАД

Матурски рад се предаје у једном одштампаном примерку и у електронском облику (,,окачићете“ радове на предвиђеном линку). Матурски рад треба да буде писан ћириличним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12. Уколико рад садржи апликацију, базу података или нешто слично, мора се предати и комплетан изворни код.

ОБАВЕЗНО са ментором прецизирати предмет у оквиру којег је рађена тема и то навести на првој страни матурског рада. Са ментором је потребно на време обавити и последњу консултацију пре штампања рада.

 

 

Матурски испит:

 • Српски језик и књижевност 31. 5. 2022. године у послеподневним часовима (израда траје три сата);
 • Анализа са алгебром 2. 6. 2022. године у преподневним часовима (израда траје три сата);
 • Одбрана матурских радова од 6. 6. 2022. до 10. 6. 2022. године (према распореду који ће бити достављен).

 

Резултати Матурског испита постају коначни након Испитног одбора, 13. јуна.

Ученици који су са успехом 5.00 завршили сва четири разреда, морају да постигну одличан успех на матури да би стекли Вукову диплому.

Уколико има неких нејасноћа или питања у вези са Матурским испитом, можете се обратити секретару матуре: dusica.antanaskovic@gmail.com.


ИЗБОР ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ РАД

Сви ученици који успешно заврше четврти разред, полажу Матурски испит који се састоји од два испита (Српски језик и књижевност и Анализа са алгебром) и одбране матурског рада. Сваки ученик мора да изабере тему за матурски рад до 31. јануара 2022. године и мора имати професора ментора.

Избор теме :

 • ученик може да изабере тему са списка понуђених тема, које објављује свако стручно веће;
 • ученик може сам да предложи тему (обавезно уз консултације са предметним професором - будућим ментором).

Додељивање ментора :

 1. уколико ученик жели да му неко од професора буде ментор,  треба да се обрати директно професору и, уколико је професор сагласан, договарају се у вези са даљом сарадњом. У овом случају, ученик само о овоме обавештава одељењског старешину (назив теме, назив предмета и име ментора) и секретара матуре. Један ученик из одељења направиће списак свих одабраних тема и послати ми на имејл;
 2. уколико је ученик одабрао тему, али није сам нашао ментора, стручно веће треба да му додели ментора. Ученик тему пријављује предметном професору, који то преноси руководиоцу стручног већа и стручно веће мора ученику доделити ментора.

Тема у почетку може бити оквирна. Прецизан назив теме може да се формира, у договору са ментором, све до пријаве Mатурског испита у мају.

Ученици су у обавези да се јаве ментору ради консултација. Ученик може да напише и преда рад без консултација са професором, тј. и такав рад ће бити прихваћен, али то ће сигурно утицати на квалитет рада и на оцену (ово се не препоручује ученицима због лоших претходних искустава). Сваки ученик би требало да има ментора који је професор Математичке гимназије. Ученици могу да имају и ментора који није из школе - под одређеним условима. На пример, ученик може да има ментора који је професор на неком факултету. Стручно веће мора да буде о томе обавештено и сагласно са тим.

Ученик може да има као ментора и особу која је дипломирала и у нашој Школи ради као сарадник (држи стручна предавања, помаже у извођену блок наставе и сл.). Ученик не може да има ментора који је тренутно студент или ни на који начин не сарађује са Математичком гимназијом, али, уколико постоји таква жеља, сарадња је могућа уз надзор додељеног ментора-професора из одговарајућег стручног већа (у овој ситуацији ученик има право да наведе два ментора за свој рад – додељеног професора и изабраног сарадника).

Ученици морају да обаве и последње консултације са менторима у вези са матурским радом до  16. маја 2022. године.

Неколико дана након последњег дана школе, за матуранте се обавља пријава испита.

На пријаву испита ученици доносе матурски рад штампан у три примерка* и у електронском облику. Један од штампаних примерака рада се враћа ученику на одбрани. Кандидати за Вукову диплому морају имати одличан успех (4,67 или 5,00) на Матурском испиту да би стекли Вукову диплому.

Матурски рад треба да буде писан ћириличним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt.

Уколико рад садржи апликацију, мора се предати комплетан изворни код.

За сва питања можете се обратити секретару матуре проф. Душици Антанасковић (dusica@matgim.edu.rs).

 

*О броју копија бићете накнадно обавештени.


ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

 

 

Обавештења и најаве