Навигација

Секретар школе

Биљана Богетић

 

Биљана Богетић, секретар школе
Контакт телефон: 3628-375
 
 

 

Секретар обавља све правне и административне послове који су неопходни да би школа функционисала. Споменимо само неке од њих:

  • нормативни, кадровски и управни послови у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;
  • израда уговора о извођењу наставе, уговора о раду са новим запосленима, споразума о преузимању запослених из других школа, решења о прерасподели 40 часовне радне недеље и решења о пуном-непуном радном времену, за све запослене на почетку школске године, а по потреби и у току школске године;
  • прикупљање документације и спровођење поступка код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање и кредитирање ученика;
  • рад у поступку оглашавања и прикупљања понуда за спровођење екскурзија и сарадња са Комисијом у поступку избора агенције за спровођење екскурзија;
  • спровођење поступка јавне набавке мале и велике вредности, обезбеђења школског простора, ученика и запослених, припрема и путовање на домаћа и међународна такмичења, у складу са новим Законом о јавним набавкама, као и набавки које су испод вредности доње границе јавних набавки мале вредности;
  • рад на формирању свих комисија за спровођење завршног испита, матуре, теста способности, пријемног испита, разредних и ванредних испита и другипослови.

Посебно треба нагласити да је посао секретара школе у Математичкој гимназији сложенији у односу на друге школе пре свега због специфичности саме Школе (организација одласка ученика на државна такмичења из математике и физике, где треба организовати одлазак за 100 ученика, док друге школе имају 2-3 ученика који учествују на државном такмичењу, у МГ постоји основна и средња школа итд.). Такође, сваке године обим посла се повећава, с обзиром да се у поступку усаглашавања са нормативима ЕУ доноси пуно нових закона, са којима је потребно извршити усклађивање пословања Школе.

Обавештења и најаве