Навигација

Фондација "Алмаги"

 

Дана 23. новембра 2011. године регистрована је Фондација АЛМАГИ што се може и видети на сајту Агенције за привредне регистре. Циљ Фондације је афирмација угледа МГ и унапређивање њеног развоја и стваралаштва, рад на обезбеђивању квалитетних услова рада ученика и наставника, опремање школе савременом опремом, развој наставног подмлатка стипендирање, награђивањем и специјализацијама, стипендирање и награђивање талентованих ученика, заједнички пројекти бивших и садашњих ученика, иницирање и подстицање окупљања бивших ученика МГ, организовање предавања, организовањње посета и сарадње са занимљивим фирмама и сл.


Фондација АЛМАГИ
Београд, Краљице Наталије 37

 

Динарски:

Жиро рачун: 160-364126-15 Банка Интеза
ПИБ: 107343263
МАТИЧНИ БРОЈ: 28825161
 


Девизни:

 

INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFER IN USD

56: Intermediary:

SWIFT code: IRVTUS3N
ABA routing code: 021000018
THE BANK OF NEW YORK MELLON
225 LIBERTY STREET
NEW YORK, NY, UNITED STATES

57: Account with institution:
DBDBRSBG
BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
7B MILENTIJA POPOVICA
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

59: Beneficiary Customer:
IBAN RS35160005400003478129
FONDACIJA ALMAGI
KRALJICE NATALIJE 37
11 000 Beograd
Republic of Serbia

70: Remittance information (mandatory field)


INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFER IN EUR

56: Intermediary:
BCITITMM
Intesa Sanpaolo spa
Milano
Italy

57: Account With Institution:
DBDBRSBG
Banca Intesa ad Beograd
Milentija Popovica 7b,
11070 Novi Beograd
Republic of Serbia

59: Beneficiary Customer:
Iban klijenta, RS35160005400003480360
FONDACIJA ALMAGI
KRALJICE NATALIJE 37
11 000 Beograd
Republic of Serbia

70: Remittance information (mandatory field)


INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFER IN GBP

56: Intermediary:
BARCGB22
BARCLAYS BANK PLC
LONDON
UNITED KINGDOM

57: Account With Institution:
DBDBRSBG
Banca Intesa ad Beograd
Milentija Popovica 7b,
11070 Novi Beograd
Republic of Serbia

59: Beneficiary Customer:
RS35160005400003477353
FONDACIJA ALMAGI
KRALJICE NATALIJE 37
BEOGRAD
Republic of Serbia

70: Remittance information (mandatory field)

 

Обавештења и најаве