Навигација

Уџбеници

 

ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за први разред гимназија и средњих школа", Миодраг Павловић, Клет, Београд
"Српски језик 1" граматика за први разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, Клет, Београд
Енглески језик "Insight Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman, Oxford
Историја "Историја за први разред гимназија свих смерова", Д. Лопандић, В.Петровић, И.Петровић, Нови Логос 2013,
"Историја за други разред гимназија природно-математичког смера", Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Нови Логос 2014.
(За први разред потребан је уџбеник за први разред и део књиге за други разред, закључно са поглављем о средњевековној Србији).
Географија "Географија за први разред гимназије", Д Дукић, Т.Ракичевић, Завод за уџбенике, 2002.
Физика "Физика 1" уџбеник за 1. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 1М" збирка решених задатака за 1. разред Математичке гимназије и припреме за такмичења, Наташа Чалуковић и Милан Распоповић, Круг, Београд
"Физика 1" збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Хемија "Општа хемија 1" Татјана Недељковић, Нови Логос,
"Збирка задатака из хемије за I и II разред" за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 1" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Ариф Золић, Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Круг 2008.
Геометрија "Геометрија" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Милан Митровић, Михаило Вељковић, Срђан Огњановић, Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић, Круг 2008.

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за други разред гимназија и средњих школа", Миодраг Павловић, Клет, Београд;
"Српски језик 2" граматика за други разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, Александра Антић Клет, Београд
Енглески језик "Insight Intermediate" (само уџбеник), Jayne Wildman, Oxford
Психологија "Психологија 2" за други разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација, Биљана Милојевић Апостоловић, Нови Логос
Историја "Историја за трећи разред гимназија природно-математичког смера", Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Нови Логос 2014.
"Историја за трећи разред гимназија природно-математичког и четврти разред гимназије осталих смерова", М. Радојевић, Клет 2014.
Географија "Географија за други разред гимназије", др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић, Нови Логос, 2014.
Физика "Физика 2" уџбеник за 2. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2М збирка задатака за 2. разред Математичке гимназије и за припремање такмичења, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 2" збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд
Хемија "Неорганска хемија за други разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке", Снежана Рајић, Завод за уџбенике
"Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу", Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 2" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.
Геометрија "Тригонометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Ђорђе Дугошија, Живорад Ивановић, Круг 2008.
"Стереометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Круг

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа", Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд
"Српски језик 3" граматика за трећи разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, А. Антић, Клет, Београд.
Енглески језик "Insight Upper-Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman and Fiona Beddall, Oxford
Социологија "Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа", Владимир Вулетић, Клет
Физика "Физика 3" уџбеник за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Каделбург и Весна Рапаић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака из физике за 3. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 3" збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд
Хемија "Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера", Татјана Недељковић, Нови Логос
"Хемија за 4. разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за уџбенике
Биологија "Биологија 3М за трећи разред Математичке гимназије (друго издање), Бранка Добрковић, Јасмина Стошић, Јелена Поповић, Круг, Београд, 2015.
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 3" уџбеник са збирком задатака за трећи разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2008.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за 4. разред гимназија и средњих стручних школа", Љиљана Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ, Клет
"Граматика за 4. разред, В. Ломпар, А. Антић, Клет
Енглески језик "Insight Upper-Intermediate" (уџбеник и радна свеска), Jayne Wildman and Fiona Beddall, Oxford
Филозофија "Филозофија за гимназије и стручне школе", Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Завод за уџбенике 2001.
Физика "Физика 4" уџбеник за 4. разред гимназије (приручник), Наташа Чалуковић, Круг, Београд
"Физика 4" збирка задатака из физике за 4. разред Математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
Биологија

"Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера", Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике, 2014.

Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 4" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Круг 2008.
Вероватноћа и мат. статистика "Вероватноћа и математичка статистика", збирка задатака за четврти разред Математичке гимназије, Павле Младеновић, Круг, Београд
Нумеричка математика "Нумеричка математика" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Десанка Радуновић, Круг, 2011.

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за 7. разред основне школе", Милка Андрић, Завод за уџбенике, Београд;
"Српски језик 7, граматика", Весна Ломпар, Клет, Београд;
"Српски језик 7, радна свеска", Весна Ломпар, Наташа Станковић-Шошо, Клет, Београд
Енглески језик "English Plus 3 Student's book", енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник, Ben Wetz, Diana Pye, Нови Логос
"English Plus 3 Workbook", енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД, Janet Hardy-Gould, James Styring, Нови Логос
Математика "Математика 7" уџбеник за 7. разред основне школе, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 7" збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе, Срђан Огњановић Живорад Ивановић, Круг
"Математика 7д" збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг 2018.
Биологија "Биологија 7" за 7. разред основне школе, Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Привредно друштво Герундијум
Географија

"Географија за 7. разред основне школе" Милутин Тадић, Завод за уџбенике
"Ваневропски континенти" вежбанка за географију (неме карте) за седми разред основне школе, Ивана Коцић-Мирјанић, Завод за уџбенике

Хемија

"Хемија за 7. разред", Аника Влајић, Ивана Вуковић, Клетт
"Збирка из хемије за 7. разред", Аника Влајић, Ивана Вуковић, Клетт
"Хемија 7" радна свеска, Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић, Логос

Физика "Физика" уџбеник за 7. разред основне школе, Наташа Чалуковић, Круг
"Физика 7" задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе, Наташа Чалуковић, Круг
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Историја "Историја за седми разред основне школе", Д.Батаковић, Завод за уџбенике
Ликовна култура "Ликовна култура 7", Јован Глигоријевић, БИГЗ
Музичка култура "Музичка култура 7" уџбеник за седми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Magnet 3", немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за трећу годину учења, Ђорђо Мото, Весна Николовски, Клет
Француски језик "Pixel 3" уџбеник и радна свеска, Colette Gib, Дата Статус
Руски језик "Конечно 3", руски језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД, Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

 

ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за 8. разред", Љ. Бајић, Зона Мркаљ, Завод за уџбенике, Београд
"Српски језик 8, граматика", Весна Ломпар, Клет
"Српски језик 8" радна свеска, Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић, Клет
Енглески језик ""English Plus 4 Student’s book", енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник, Ben Wetz, Diana Pye, Нови Логос
"English Plus 4 Workbook", енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД, Janet Hardy-Gould, James Styring, Нови Логос
Математика "Математика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8" збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Круг
Биологија "Биологија 8" за 8. разред основне школе, Верица Матановић, Милица Станковић, Привредно друштво Герундијум
Географија

"Географија" уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе, Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић, Завод за уџбенике
"Моја Србија" вежбанка за географију (неме карте) за осми разред основне школе, Ивана Коцић Мирјанић, Завод за уџбенике

Хемија

"Хемија 8" уџбеник, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос
"Хемија 8" радна свеска, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос
"Хемија 8" збирка задатака, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос

Физика "Физика 8" уџбеник за 8. разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање
"Физика 8" збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе, Мићо М. Митровић
Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе; Аутори: Мићо М. Митровић
Историја "Историја за осми разред основне школе" М.Павловић и Ђ. Ђурић, Завод за уџбенике
Ликовна култура "Ликовна култура 8" Јован Глигоријевић, БИГЗ
Музичка култура "Музичка култура 8" уџбеник за осми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос, 2010
Немачки језик "Magnet 4" немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за четврту годину учења, Ђорђо Мото, Весна Николовски, Клет
Француски језик "Pixel 4", уџбеник и радна свеска, Sylvie Schmitt, Дата Статус
Руски језик "Конечно 4", руски језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД, Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У МГ

Обавештења и најаве

Министарство просвете, науке и технолошког развој упутило је обавезујућу препоруку свим основним и средњим школама у Републици Србији, а циљу превенције ширења евентуалне инфекције:

Опширније...