Навигација

Уџбеници

На Наставничком већу које је одржано 3. априла 2024. године усвојени су следећи уџбеници за школску 2024/2025. годину.

 

ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 1" - читанка за први разред гимназије (ново издање), Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет
"Српски језик 1" граматика за први разред гимназије (ново издање), Весна Ломпар, Клет
Енглески језик

"On Screen 2", уџбеник, радна свескаVirginia Evans, Jenny Dooley, OXFORD CENTAR

Историја "Д.Лазаревић, Уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Завод за уџбенике Београд 2023.
"К.Митровић, Г.Васин, Уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд 2021.
Географија Географија 1 - уџбеник за 1. разред гимназије - Д. Шабић, Р. Галић, С. Вујадиновић - Логос
Физика Физика 1 - Уџбеник за 1. разред Математичке гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
"Физика 1М - Збирка решених задатака за 1. разред Математичке гимназије и припреме за такмичења, Аутори: Наташа Чалуковић и Милан Распоповић, Издавачка кућа Круг, Београд
"Физика 1 - Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
Хемија Хемија 1- уџбеник за 1. разред гимназије -Татјана Недељковић-Логос-2015. година
Хемија 2- уџбеник за 2. разред гимназије-Снежана Рајић-Логос-2020. година
Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе-Радивој Николајевић, Милена Шурјановић - Завод за уџбенике, 1998. година
Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за 1. разред средње школе-Миленко Тријић, Ђурђа Ћетковић - Завод за уџбенике-2020. година
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 1" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије (ново издање), Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Соња Чукић, Круг
Геометрија "Геометрија" уџбеник са збирком задатака за први разред Математичке гимназије, Милан Митровић, Михаило Вељковић, Срђан Огњановић, Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић, Круг

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик Српски језик и књижевност 2, читанка за други разред гимназије, Миодраг Павловић, Зоран Мркаљ, Клет
Српски језик и књижевност 2, Граматика за други разред гимназије (ново издање), Весна Ломпар, Александар Антић, Клет
Енглески језик On Screen 2, уџбеник, радна свеска, Virginia Evans, Jenny Dooley, Oxford centar
Психологија

Психологија 2 уџбеник за други разред гимназије (ново издање), Биљана Милојевић Апостоловић, Невенка Јовановић, Нови Логос

Историја М.Милићевић, Б.Вучетић, Уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд 2022.
М.Павловић, Уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд 2023.
Географија Географија 2 - уџбеник за 2. разред гимназије - Д. Шабић, С. Вујадиновић- Логос
Физика "Физика 2 - Уџбеник за 2. разред Математичке гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
"Физика 2М - Збирка задатака за 2. разред Математичке гимназије и за припремање такмичења, Аутор: Наташа Чалуковић, М. Распоповић, Издавачка кућа Круг, Београд
"Физика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Аутори: Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Издавачка кућа Круг, Београд
Хемија Хемија 2- уџбеник за 2. разред гимназије- Снежана Рајић- Логос- 2020. година
Хемија 3- уџбеник за 3. разред гимназије- Т. Недељковић- Логос-2020. година
Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе- Радивој Николајевић, Милена Шурјановић – Завод за уџбенике, 1998. година
Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за 1. разред средње школе-Миленко Тријић, Ђурђа Ћетковић – Завод за уџбенике-2020. година /td>
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 2" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије (ново издање), Зоран Каделбург, Срђан Огњановић, Владимир Мићић, Соња Чукић, Круг
Геометрија "Тригонометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Ђорђе Дугошија, Живорад Ивановић, Круг
"Стереометрија" уџбеник са збирком задатака за други разред Математичке гимназије, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Круг

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа", Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд
"Српски језик 3" граматика за трећи разред гимназија и средњих школа, Весна Ломпар, А. Антић, Клет, Београд.
Енглески језик "On Screen 4, уџбеник, радна свеска, Virginia Evans, Jenny Dooley, Oxford centar
Социологија "Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа", Владимир Вулетић, Клет
Физика "Физика 3 - Уџбеник за 3. разред Математичке гимназије, Аутор: Наташа Каделбург и Весна Рапаић, Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 3МГ - Збирка задатака из физике за 3. разред Математичке гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 3 - Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Аутори: Наташа Каделбург и Коста Панић, Издавачка кућа Круг, Београд
Хемија Хемија 3- уџбеник за 3. разред гимназије- Т. Недељковић- Логос- 2020. година
Хемија-уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и природно математичког смера- Јасна Адамов, Емилија Свирчев, Милош Свирчев, Станислава Олић Нинковић – Герундијум – 2023. година
Биологија Биологија 1- уџбеник за 1. разред гимназије- Љ. Лалић, М. Кокотовић, Г. Милићев- Клет- 2019. година
Биологија 2- уџбеник за 2. разред гимназије- Љ. Лалић, М. Кокотовић, Г. Милићев- Клет- 2020. година
Биологија 3- уџбеник за 3. разред гимназије- Д. Цветановић, И.Лазаревић- Клет- 2021. година
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 3" уџбеник са збирком задатака за трећи разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Соња Чукић, Круг 2021.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Српски језик 4", читанка за 4.разред гимназије и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ.
"Граматика за 4. разред", В. Ломпар, А. Антић, Клет
Енглески језик "On Screen 4, уџбеник, радна свеска, Virginia Evans, Jenny Dooley, Oxford centar
Филозофија "Филозофија за гимназије и стручне школе", Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Завод за уџбенике 2001.
Физика Физика 4 - Уџбеник за 4. разред гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 4МГ - Збирка задатака из физике за 4. разред Математичке гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
Физика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназије, Аутор: Наташа Чалуковић, Издавачка кућа Круг, Београд
Биологија Биологија 3 - уџбеник за 3. разред гимназије - Д. Цветановић, И.Лазаревић - Клет-2021. година
Биологија 4 - И. Лазаревић, Л. Влајнић- Клет-2022. година
Анализа са алгебром "Анализа са алгебром 4" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Круг 2016.
Вероватноћа и мат. статистика "Вероватноћа и математичка статистика", збирка задатака за четврти разред Математичке гимназије, Павле Младеновић, Круг, Београд
Нумеричка математика "Нумеричка математика" уџбеник са збирком задатака за четврти разред Математичке гимназије, Десанка Радуновић, Круг, 2011.
Астрономија "Астрономија за IV разред гимназије; аутори: М. Димитријевић, А. Томић; издавач: Завод за издавање уџбеника, 2009

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 7", Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
Енглески језик "Portal to English 3", енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni, Data Status
Енглески језик - Enjoying English 7- Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury - уџбеник и радна свеска; издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Математика "Математика 7" уџбеник за 7. разред основне школе (ново издање), Срђан Огњановић, Круг
"Математика 7" збирка задатака за седми разред основне школе (ново издање), Срђан Огњановић Живорад Ивановић, Круг
"Математика 7д" збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг
Биологија Биологија 7 - уџбеник за 7 разред основне школе (1. и 2. део)- Г. Субаков Симић, М. Дрндарски- Логос - 2020. година
Биологија-Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета-Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Географија Географија 7 - уџбеник за 7. разред основне школе - Т. Плазинић- Клет - 2020. године
Хемија >Уџбеник из хемије за 7. разред основне школе- С. Зарић- Архикњига- 2024. година
Збирка задатака за 7. разред основне школе- Т. Недељковић, Д. Анђелковић- Логос- 2022. година
Физика "Физика - уџбеник и интерактивни CD, Аутор: Милан О. Распоповић, Издавачка кућа АрхиKњига - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Физика - збирка задатака са лабораторијским вежбама, Аутори: Бранислав Цветковић, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић, Издавачка кућа Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Техничко и информатика Не постоји одговарајући уџбеник
Техника и технологија - Иван Тасић, Миодраг Ковачевић; издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Информатика и рачунарство - Марина Лакчевић, Александар Иванов; издавач- АрхиKњига- Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Историја "др Радомир Ј. Поповић, Љиљана Недовић, Емина Живковић, Александар Тодосијевић, др Сања Петровић Тодосијевић, Историја 7 Уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе, Klett
Ликовна култура "Ликовна култура 7", уџбеник за седми разред основне школе, Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић, ЕДУКА
Ликовна култура - др Рајка Бошковић; издавач: АрхиKњига- Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Музичка култура "Музичка култура 7" уџбеник за седми разред основне школе, Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.1",Deutsch fur Jugendluche + Arbeitsbuch, немачки језик, за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет, Frederike Jin, LutzRohrmann, DATA STATUS
Француски језик "Le monde de Léa et Lucas 3", француски језик за седми разред основне школе; трећа година учења; уџбенички комплет, Данијела Милошевић, Милена Милановић, Завод за уџбенике
Руски језик

"Конечно! 3", руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск), аутори уџбеника: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет
Аутори радне свеске: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет

ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
УЏБЕНИЦИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА
Српски језик "Читанка 8", Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Вулкан издаваштво
"Граматика 8", Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкан издаваштво
"Радна свеска 8", Српски језик и књижњвност за осми разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Вулкана издаваштво
Енглески језик Portal to English 4,енглески језик за осми разред основне школе, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, DATA STATUS
Енглески језик - Enjoying English 7- Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury- уџбеник и радна свеска; издавач - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Математика

"Математика 8" уџбеник за 8. разред основне школе (ново издање), Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8" збирка задатака за 8. разред основне школе (ново издање), Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Круг
"Математика 8д", збирка задатака са решењима за додатну наставу, Срђан Огњановић, Круг

Биологија Биологија - уџбеник за 8. разред основне школе - Цветковић - Архикњига - 2024. година
Биологија - Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета - Завод за уџбенике (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Географија Географија 8 - уџбеник за 8. разред основне школе - Т. Плазинић - Клет - 2022. године
Хемија Уџбеник из хемије за 8. разред основне школе – С. Зарић- Архикњига- 2022. година
Збирка из хемије за 8. разред основне школе- Раичевић- Архикњига- 2024. година
Хемија-Снежана Д. Зарић - АрхиКњига (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Физика ""Физика 8" уџбеник са збирком задатака за 8. разред основне школе, Аутори: Божидар Николић, Срђан Вербић, Издавачка кућа Фондација Алек Кавчић
Историја "Драгана Хаџић, Марко Станојевић, Историја 8 Уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе, Датастатус
Историја - др Александар Стојановић - издавач-АрхиКњига (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Ликовна култура "Ликовна култура 8", уџбеник за осми разред основне школе (ново издање), Сања Филиповић, Клет
Ликовна култура - Милан Андрић- издавач - Нова школа (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)
Музичка култура "Музичка култура 8" уџбеник за осми разред основне школе, др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић-Бокан, Нови Логос
Немачки језик "Prima Plus A2.2", Deutsch fur Jugendluche + Arbeitsbuch, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбеник и радна свеска, Frederike Jin, Lutz Rohrmann, DATA STATUS
Француски језик "Le monde de Léa et Lucas 4", француски језик за осми разред основне школе, четврта година учења; уџбенички комплет, Милена Милановић, Данијела Милошевић, ЈП Завод за уџбенике
Руски језик "Конечно! 4", руски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић, Клет
Техничко и информатика Техника и технологија - Зоран Ферина; издавач - Инфотехника (бесплатни уџбеник Фондације Алек Кавчић)

 

 

Обавештења и најаве