Навигација

Савет родитеља

 

Чланови Савета родитеља за школску 2021/2022. годину су:

 • 7а - Предраг Тешевић
 • 7б - Милош Миљковић
 • 8а - Данијела Бачковић Шушић
 • 8б - Игор Икодиновић
 • 1а - Светлана Остојић
 • 1б - Мирко Марић
 • 1ц - Тамара Петровић Комленић
 • 1д - Бранка Поповић
 • 1е - Сања Петровић
 • 2а - Сава Живановић
 • 2б - Тамара Вучић
 • 2ц - Ивана Дингарац
 • 2д - Драган Милићев
 • 2е - Јадранка Стојковић
 • 3а - Миодраг Схрестха
 • 3б - Данијела Минић
 • 3ц - Милена Ранђеловић
 • 3д - Славица Вукелић
 • 3е - Биљана Богићевић Миликић
 • 4а - Предраг Милинковић
 • 4б - Раденка Стојановић Симјановић
 • 4ц - Татјана Баровић
 • 4д - Анна Бранковић
 • 4е - Јелена Видимлић

 


Председник Савета родитеља: Драган Милићев

Заменик председника Савета родитеља: Братислав Јовановић

Представници Савета родитеља у Школском одбору су: Драган Милићев Мирко Марић Александар Вучић

Родитељи, представници у:

 • Општинском Савету родитеља - Анна Бранковић; заменик - Јадранка Стојковић
 • Стручном активу за развојно планирање - Александар Вучић
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе - Славица Вукелић
 • Тим за самовредновање - Невенка Станојевић Влајић
 • Тим за спровођење програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања - Биљана Богићевић Миликић.

 

 ФОРУМ РОДИТЕЉА - форум намењен родитељима, ученицима, запосленима и пријатељима школе

Обавештења и најаве