Навигација

Директор

Мирјана Катић, директор МГ

 

Мирјана Катић
Контакт телефон: 2681-721

 

Дана, 7. октобра 2019. године, функцију директора Математичке гимназије, на основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00407/2019-03 од 10.06.2019., преузела је Мирјана Катић, професор математике у Математичкој гимназији.

Мирјана Катић је рођена у Земуну. Након завршене Математичке гимназије уписује Математички факултет Универзитета у Београду који је завршила као најбољи студент.

Од 2001. године је запослена на неодређено време на пословима наставника математике у Математичкој гимназији, а од 2000. године је радила спољни сарадник у Математичкој гимназији.

Од 2011. до 2019. године Мирјана Катић је била управитељ Фондације „Алмаги“.

Решењем Министарства просвете број 119-01-00188/2023-03 од 7.06.2023. Мирјана Катић је именована за директора Математичке гимназије у наредне четири године.

Награде и похвале:
 • 2017. похвала најпрестижнијег факултета за техничке науке на свету Massachusetts Institute of Technology, САД за изузетан рад са студентом наведеног факултета, Николом Раичевићем.
 • 2017. награда Аутономне Покрајине Војводине, као ментору ученице Данице Зечевић, која је постигла врхунске резултате на такмичењу.
 • 2015. награда Аутономне Покрајине Војводине, као ментору ученика Огњена Тошића, који је постигао врхунске резултате на такмичењу.
 • 2021. похвала најпрестижнијег факултета за техничке науке на свету Massachusetts Institute of Technology, САД за изузетан рад са студентом наведеног факултета, Добрицом Јовановићем.
 • 2021. захвалница за допринос развоја манифестације "Мај месец математике".
 • 2021. награда BUSINESS WOMEN AWARDS 2021.
 • 2021. награда "Београдски победник" 2021. у области образовања
 • 2021. награда Министарства просвете за изузетне резултате у области просвете, науке и технолошког развоја
 • 2022. награда "Summit Success 2022" у категорији образовања, за изузетне резултате у раду са талентованом децом у Србији и руковођење Математичком гимназијом
 • 2022. повеља захвалности од Математичког факултета Униврзитета у Београду за успешну дугогодишњу сарадњу
 • 2023. биографија Мирјане Катић уврштена међу најуспешнијим људима Србије према Oxford's Book of Successful People in Serbia
 • 2024. године Факултет за дипломатију и безбедност доделио јој је плакету За успешну сарадњу и допринос академском развитку институције

Обавештења и најаве