Навигација

Календар домаћих такмичења

 

 
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно (градско) такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
18. 01. 2019.
02. 03. 2019.
23. 03. 2019.
11. 05. 2019.
25. 05. 2019.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Општинско такмичење
Окружно (градско) такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
19. 01. 2019.
23. 02. 2019.
16. 03. 2019.
05.-06.04.2019.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ РАЧУНАРСТВА
Општинско такмичење
Окружно (градско) такмичење
Државно такмичење
Српска информатичка олимпијада
10. 03. 2019.
31. 03. 2019.
19. 05. 2019.
02. 06. 2019.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ РАЧУНАРСТВА
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска информатичка олимпијада
10. 03. 2019.
14. 04. 2019.
18-19.05.2019.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ФИЗИКЕ
Општинско такмичење
Окружно(градско) такмичење
Државно такмичење
Српска олимпијада
23. 02. 2019.
16. 03. 2019.
06-07. 04. 2019. (Кладово)
13-14. 05. 2019. (Београд)
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ФИЗИКЕ
Општинско такмичење
Окружно(градско) такмичење
Државно такмичење
Српска олимпијада
 20.01.2019.
 03.03.2019.
 22-23.03.2019.(Суботица)
 24-25.04.2019.(Београд)
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ИЗ АСТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ
Општинско такмичење
Регионално такмичење
Државно такмичење
 09.03.2019.
 30.03.2019.
 11-12.05.2019.