Навигација

Календар активности

 

 

 

Распоред дешавања за упис у 1. разред Математичке гимназије

  Пријављивање кандидата за пријемни испит у просторијама Гимназије за полагање пријемног испита који нису у могућности да се пријаве путем Интернета подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита
  Продужење пријава кандидата за пријемни испит у просторијама Гимназије за полагање пријемног испита подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита
  Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
  Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљно обавештење у МГ)
  Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита
  Коначни резултати пријемног испита
  Завршни испит-тест из српског/матерњег језика (у основној школи)
  Завршни испит-тест из математике (у основној школи)
  Завршни испит-комбиновани тест (у основној школи)
  Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
  Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
  Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у школи)
  Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) за другостепену комисију
  Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) за другостепену комисију
  Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
  Објављивање коначних резултата завршног исшита
  Попуњавање листе жеља електронским путем
  Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама и унос у базу података (непосредно у основној школи)
  Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
  Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
  Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
  Објављивање званичних резултата расподеле по школама у основним и средњим школама
  Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
  Упис ученика у први разред електронски

Обавештења и најаве