Навигација

Календар активности

Календар активности за спровођење пријемног испита и уписа ученика у ПРВИ разред Математичке гимназије

од 15. до 22.04.2024. године, до 16:00 Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
19. и 22.04.2024. године, 09:00-16:00 Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита
19.05.2024. од 10 до 12 ч Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
21.05.2024. до 8 часова Прелиминарни резултати пријемног испита
21.05.2024. од 8 до 16 Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (подношење у секретаријату школе)
22.05. до 8 часова Коначни резултати пријемног испита
17.06.2024. године, 09:00-11:00 Завршни испит-тест из српског/матерњег језика и тест за полагање по програму ФООО
18.06.2024. године, 09:00-11:00 Завршни испит-тест из математике
19.06.2024. године, 09:00-11:00 Завршни испит - трећи тест
21.06.2024. године, до 8:00 Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ
21.06.2024. године, 8:00-15:00 Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)
21.06.2024. године, 8:00-15:00 Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)
21.06.2024. године, после 16:00 и 22.06.2024. године, до 8:00 Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
22.06.2024. године, 08:00-15:00 Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи - за другостепену комисију
22.06.2024. године, после 16ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
24.06.2024. године, до 08:00 Објављивање коначних резултата завршног исшита
од 25.06.2024. године од 08:00 до 26.06.2024. године до 15:00 Попуњавање листе жеља електронским путем
25. и 26.06.2024. године, 08:00-15:00 Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
27.06.2024. године, од 08:00 Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
27.06.2024. године, 08:00-15:00 Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
28.06.2024. године, до 08:00 Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
01.07.2024. године, до 08:00 Објављивање коначних резултата расподеле по школама у основним и средњим школама
01.07.2024. године, до 08:00 Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
од 01.07.2024. године у 8:00 до 05.07.2024. године до 15:00 Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Обавештења и најаве