Навигација

Календар активности

 

 

 

Календар активности за спровођење пријемног испита и уписа ученика у ПРВИ разред Математичке гимназије

  Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
  Продужен рок за пријављивање кандидата за пријемни испит у МГ за оне који се нису пријавили преко портала Моја средња школа
  Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
  Прелиминарни резултати пријемног испита на порталу МСШ
  Подношење приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита у секретаријат школе или на имејл mg@mg.edu.rs. Образац за приговор можете преузети овде.
  Коначни резултати пријемног испита на порталу МСШ
  Завршни испит-тест из српског/матерњег језика (у основној школи)
  Завршни испит-тест из математике (у основној школи)
  Завршни испит-комбиновани тест (у основној школи)
  Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ
  Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
  Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у школи)
  Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) за другостепену комисију
  Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
  Објављивање коначних резултата завршног исшита
  Попуњавање листе жеља електронским путем
  Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
  Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
  Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
  Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
  Објављивање званичних резултата расподеле по школама у основним и средњим школама
  Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
  Подношење пријаве за упис ученика за првви уписни рок непосредно у школи
  Подношење пријаве за упис ученика електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Обавештења и најаве