Навигација

Јавне набавке 2020.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ И БРОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈА
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
СТАТУС
ЈН бр. 0002/20 - Набавка електричне енергије

Јавни позив
Критеријуми за доделу уговора
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуда
Опис критеријума за квалитативни избор провредног субјекта са упутствима
Подаци о предмету набавке
Структура цене
Техничка спецификација
Упутство понуђаћима како да сачине понуду
Извештај о поступку набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

19.10.2020. до 12.00 часова  Завршена
ЈНМВ 2/2020 - Аутобуски превоз и смештај ученика

Позив за понуду
Конкурсна документација
Измена позива
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору за партију 6

18.03.2020. до 12.00 часова  Завршена
ЈНМВ 1/2020 - Набавка рачунара

Позив за понуду
Конкурсна документација
Одговор на захтев
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.02.2020. до 13.30 часова  Завршена

Обавештења и најаве