Навигација

Јавне набавке 2015.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ И БРОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈА
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
СТАТУС
Јавна набавка велике вредности - услуга - извођење ексјурзија у 2016/2017 - ЈНВВ бр. 1/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори - 28.01.2016.
Измена конкурсне документације бр. 1 - критеријуми за оцену понуде - 28.01.2016.
Измена конкурсне документације бр.2 - уплата таксе - 28.01.2016.
Измена кадровских капацитета - 9.02.2016.
Финансијски капацитет за партију 4 - 9.02.2016.
Доказивање кадровског капацитета - 9.02.2016.
Менично писмо - 9.02.2016.
Рок важења понуде - 9.02.2016.
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - 9.02.2016.
Измена 1 - 10.02.2016.
Измена 2 - 10.02.2016.
Измена 3 - 10.02.2016.
Измена 4 - 10.02.2016.
Измена 5 - 10.02.2016.
Измена позива - 10.02.2016.
Питање и одговор - 10.02.2016.
Питање и одговор - 12.02.2016.
Обавештење о продужетку рока за подношење пријава
Питања и одговори - 18.02.2016.
Измена позива 1 - 18.02.2016.
Измена обрасца на страни 32 - 18.02.2016.
Измена обрасца на страни 34 - 18.02.2016.
Измена обрасца на страни 36 - 18.02.2016.
Измена обрасца на страни 38 - 18.02.2016.
Измена обрасца на страни 55 и 56 - 18.02.2016.
Измена обрасца на страни 57 и 58 - 18.02.2016.
Одлука о додели уговора - 02.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору за ПАРТИЈУ 2
Обавештење о закљученом уговору за ПАРТИЈУ4
Обавештење о закљученом уговору за ПАРТИЈУ 1
Обавештење о закљученом уговору за ПАРТИЈУ3
Уговор за партију 1 - 30.05.2016.
Уговор за партију 2 - 30.05.2016.
Уговор за партију 3 - 30.05.2016.
Уговор за партију 4 - 30.05.2016.

18.02.2016.
до 14 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - добро - набавка електричне енергије - ЈНМВ бр. 9/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
Уговор

15.12.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - добро - рачунари и опрема за образовање
ЈНМВ бр. 8/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питање и одговор - 12.11.2015.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
Уговор за партију 1
Уговор за партију 2

18.11.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - услуга- друмски превоз путника
ЈНМВ бр. 7/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Уговор

06.11.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - добро - систем за напајање у ванредним ситуацијама
ЈНМВ бр. 6/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Уговор

19.06.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - услуга - аутобуски превоз путника
ЈНМВ бр. 5/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

05.06.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - добро - материјал за образовање
ЈНМВ бр. 4/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

05.05.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - добро - канцеларијски материјал
ЈНМВ бр. 3/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Уговор закључен 06.04.2015.

02.04.2015.
до 12 часова

Завршена
Јавна набавка мале вредности - услуга превоза аутобусом ученика на Државно такмичење из математике за основне школе
ЈНМВ бр. 2/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

10.03.2015.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - услуга превоз и смештај ученика на државним такмичењима
ЈНМВ бр. 1/2015
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка ЈНМВ за партију 2
Обавештење о закљученом уговору

 

10.02.2015.
до 12 часова
 Завршена

Обавештења и најаве