Навигација

Јавне набавке 2016.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ И БРОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈА
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
СТАТУС
Јавна набавка велике вредности - услуга - извођење екскурзија ученика у школској 2017/2018. години
ЈНВВ бр. 1/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне докумнетације бр. 1 - 29.12.2016.
Измена бр. 1. Позива на подношење понуде
Измена бр. 2. Конкурсне документације
Питање и одговор са трећом изменом конкурсне документације
Измена бр.3. Конкурсне документације
Питање и одговор - 18.01.2017.
Одлука о додели уговора - 31.01.2017.
Одлука о обустави поступка - партија 2
Одлука о измени и допуни одлуке о додели уговора 9.02.2017.
Обавештење о обустави поступка - 20.02.2017.

23.01.2017.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - набавка рачунара
ЈНМВ бр. 10/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Позив на понуду - измена број 1 - 9.11.2016.
Конкурсна документација - измена број 1 - 9.11.2016.
Одлука о додели Уговора - 24.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 01.12.2016.
Уговор - 01.12.2016.

18.11.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - набавка електричне енергије
ЈНМВ бр. 9/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 13.10.2016.
Обавештење о закључењу уговора - 22.11.2016.
Уговор о набавци електричне енергије - 22.11.2016.

12.10.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - набавка радова - уградња тартан подлоге
ЈНМВ бр. 8/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена позива на понуду - 16.09.2016.
Измена конкурсне документације - 16.09.2016.
Питање и одговор - 16.09.2016.
Питања и одговори - дел. број 838 од 20.09.2016.
Одлука о додели уговора - 3.10.2016.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора - 21.10.2016.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору - 23.01.2017.

22.09.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - Превоз на међународно такмичење "Московска научна олимпијада"
ЈНМВ бр. 7/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питање и одговор - 15.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2016.
Уговор о пружању услуге - 31.08.2016.

24.08.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - Набавка копир апарата
ЈНМВ бр. 6/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 19.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2016.
Уговор са изабраним понуђачем - 27.05.2016.

18.05.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - Превоз и смештај путника
ЈНМВ бр. 5/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена позива на понуду - 4.04.2016.
Измена конкурсне документације - 4.04.2016.
Одлука о додели уговора - 13.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 04.05.2016.
Уговор 1
Уговор 2

08.04.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - аутобуски превоз и смештај путника
ЈНМВ бр. 4/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 29.03.2016.
Уговор са изабраним понуђачем - 4.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 6.04.2016.

25.03.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал
ЈНМВ бр. 3/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 22.03.2016
Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2016.
Уговор са изабраним понуђачем - 29.03.2016.

18.03.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - услуга превоз аутобусом до 81 путника на Државно такмичење из математике
ЈНМВ бр. 2/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 19.02.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 23.02.2016.

Уговор о изабраном понуђачу - 24022016

19.02.2016.
до 12 часова
 Завршена
Јавна набавка мале вредности - услуга превоз ученика на међународно такмичење
ЈНМВ бр. 1/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора -10.02.2016.
Обавештење о закључењом уговору - 18.02.2016.
Уговор о пружању услуга превоза

10.02.2016.
до 12 часова
 Завршена

Обавештења и најаве